Kõik uudised

Valminud on kliimamõju hindamise suunis

On hea meel teavitada, et üks etapp koostöös Keskkonnaõiguse Keskusega on taaskord läbitud ning valminud on suunis nimega “Soovitusi kliimamõju hindamiseks KMHs ja KSHs ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks haldusotsustes”. 17. märtsil sai Eesti Roheline Liikumine anda oma panuse seminari korraldusse, kus lisaks suunise tutvustamisele avanes võimalus nii riigiesindajatel, KOVidel, vabaühendustel, kui ka teadlastel koos ühes […]

UURING | kodanike teadlikkus Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastust

Eesti Roheline Liikumine kutsub koos oma partnerorganisatsiooni CEE Bankwatch Networkiga osalema Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastu uuringus, mis on osa projektist ‘Citizens’ Observatory for Green Deal Financing’. Antud projekt koondab valitsusväliseid organisatsioone üle Euroopa Liidu, et jälgida COVID-19 taastefondide rakendamist Euroopas. 2020. aastal esitas Euroopa Liit Euroopa taastekava, mille eesmärk on mitte ainult leevendada COVID-19 […]

Euroopa energiakogukondade riiklikud rahastamisvõimalused

Eesti Rohelise Liikumise partnerorganisatsiooni CEE Bankwatch Networki, REScoop.eu ja CAN Europe’i koostöös jõudis avalikkuseni väljaanne pealkirjaga “Euroopa energiakogukondade riiklikud rahastamisvõimalused” (“Public financing opportunities for energy communities in Europe”). Väljaandes antakse ülevaade kogukonnaenergia toetusvõimalustest ELi riiklike rahastamisprogrammide (ühtekuuluvuspoliitika ning taaste- ja vastupidavusrahastu) kaudu. Peamine eesmärk on teavitada energiakogukondi ja poliitikakujundajaid energiakogukondi puudutava avaliku raha kasutamise hetkeseisust. […]

Värske ülevaade: uue LNG taristu rajamine Eestisse ja Lätti on ebavajalik

Eesti Roheline Liikumine koostöös CEE Bankwatch Networkiga avaldasid täna, 14. märtsil ülevaate, mis soovitab Balti riikidel vältida uue LNG taristu ehitamist. Keskkonnaühenduste hinnangul on Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminalide vastuvõtuvõimekus Eesti, Läti, Leedu ja Soome gaasinõudluse jaoks piisav, eriti arvestades piirkonna langevat gaasikasutust. Olemasolevat taristut tuleks käsitleda ajutise puhvrina ning paralleelselt tegeleda eesmärgipärase gaasinõudluse […]

Erakondade rohekompass

Arengukoostöö Ümarlaua tellimusel ja Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel pandi koostöös Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja vabaühenduste kliimavõrgustikuga kokku 10 küsimust, mis saadeti Riigikokku kandideerivatele erakondadele. Küsimused puudutavad olulisemaid päevakajalisi teemasid energia- ja kliimapoliitikas, mis püsivad olulised ka lähiaastatel. Koostöös Eesti ekspertidega nii vabaühendustest kui mujalt, on erakondade vastused analüüsitud ja hinnatud viiepalli süsteemis ning rohekompassi kokku […]

Avalik pöördumine Sõrve looduskaitseala kehtestamiseks

Eesti keskkonnaühenduste, kohalike seltside ning kogukondade üleskutse Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallasele ja Vabariigi Valitsusele − teeme Sõrve looduskaitseala ära! Oleme juba aastaid osalenud Sõrve looduskaitseala loomise ettevalmistamisel ning pöördume nüüd Vabariigi Valitsuse poole üleskutsega kehtestada Tallinna ümbritsevate metsade kaitseks riiklik looduskaitseala. Tegemist on ühe enim läbiuuritud loodusalaga Eestimaal: 2300 hektari suurune senini väga hästi […]

Ülevaade: kliimakahjulik frakitud USA gaas jõuab läbi Leedu Eestisse

Fossiilne gaas, olenemata selle päritolust, ei ole Euroopa jaoks lahendus. ELi eesmärk vabaneda Venemaa gaasist võiks olla suur võimalus kiirendada õiglast üleminekut. Kuigi LNG importide mitmekesistamine on ajutiselt vajalik, viib see tähelepanu kõrvale gaasitarbimise vähendamiselt, mis on Euroopa Liidu lähituleviku vältimatu vajadus ja eesmärk. Käesolev ülevaade vaatleb lähemalt fossiilse gaasi importi USAst, mis on peaaegu […]

ERL ootab oma ridadesse osalise koormusega huvikaitse eksperti

Otsime keskkonnakaitse entusiasti, kes tõstaks teadlikkust Euroopa Liidu rahastuse mõjust elurikkusele ja keskkonnale Eestis. Töö on mitmekülgne ja hõlmab dokumentide ja strateegiate analüüsimist, ürituste korraldamist, artiklite kirjutamist, koostööd keskkonnaorganisatsioonide, riigiasutuste, meedia ja teiste partneritega. Hea huvikaitse ekspert on strateegiline, analüütiline ja initsiatiivikas ning tal on võime süveneda, teha koostööd ja planeerida oma tööd iseseisvalt. Oluline […]

Infokiri: talv 22/23

Selle aasta viimases uudiskirjas võtame kokku aasta 2022 – valisime välja kümme olulisemat tegu, mis said meie toimekate töömesilaste poolt Eesti keskkonna heaks ära tehtud. Ehk oled ka Sina pühadeperioodiks pisut rohkem vaba aega planeerinud – kui nii, siis soovitame soojalt kuulata “Rohepöörane” podcasti viimaseid episoode või läbi lugeda “Kingi targalt” juhendi. ERLi liikmete panusele […]

Eesti territoriaalse õiglase ülemineku kava kiideti heaks: aeg on taset tõsta

Euroopa Komisjon kiitis oktoobris ametlikult heaks Eesti territoriaalse õiglase ülemineku kava. Eestile laekunud 354 miljonit eurot on ette nähtud seemnerahaks laiema piirkondliku muudatuse ellukutsumiseks Ida-Virumaal, mis eeldab nii omavalitsuste, riigi, ettevõtjate kui ka kohaliku kogukonna paindlikku koostööd. “Energiakriisi ja sõja kontekstis on keskpika vaatega piirkondlikud investeeringud iseäranis kriitilise tähtsusega. Investeeringute rõhuasetus peab uute töökohtade loomise […]

Sõltumatud uuringud peavad väikest tuumajaama Eestile sobimatuks

Valminud on lühiraport “Väike moodultuumajaam Eestis: soovitatav või mitte?”, mis avab Eesti riiklikesse arengukavadesse hiljuti ilmunud eksperimentaalse tuumaenergia tagamaid. Raporti eesmärgiks on dokumenteerida kokkuvõtlikus vormis kohaliku tuumajaama idee algeid, arenguid ning sõltumatuid analüüse. Kokkuvõte on suunatud inimestele, kes soovivad osaleda tasakaalukas arutelus väikeste moodultuumajaamade sobivuse üle Eesti kontekstis. Sisuosa avab lühidalt tuumaenergia üldist ajalugu Eestis […]

Silver Sillak: täielik üleminek taastuvelektrile on realistlik ja vajalik

Kolmapäeval läheb Riigikogus viimasele lugemisele energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus (656 SE), millega muudetakse riigi senist taastuvelektri tootmise eesmärki. Kui seni on eesmärgiks olnud, et taastuvenergia toodang moodustab 2030. aastaks elektrienergia lõpptarbimisest 40%, siis uue eesmärgi järgi on see 100%. See ei tähenda esialgu siiski, et meie võrku lubatakse ainult taastuvatest allikatest pärit elektrit, vaid […]

Infokiri: sügis 2022

Hea Eesti Rohelise Liikumise tegemiste uudistaja, Märkamatult on möödunud suvi ning aeg põletavad keskkonnateemad taas käsile võtta ning tavapärasesse töökulgu naasta. Sellel suvel toimunud Tasaarengu suvekool, Arvamusfestival, vabaühenduste klimavõrgustiku suveseminar ja mitmed muud üritused kulgesid kokkuvõttes meeleolukalt ning sellest kõigest ning tulevast saad käesolevast sügisesest infokirjast lugeda.  ERLi töömesilased on järtkuvalt aktiivsed – Bankwatchi tiim […]

Rohepööre tõstab elektri hinda, kuid Eesti Energia ei luba oma süsinikuneutraalsuse plaani isegi kaugelt vaadata. On see üldse olemas?

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja keskkonnajuht Heddy Klasen rääkisid ajakirjanikele 2021. aasta juuni alguses värviliste slaidide taustal, kuidas energiahiid saavutab süsinikuneutraalsuse 2045. aastaks, elektritootmises juba 2030. aastaks. See ilus värviline powerpoint ongi kõik, mida Eesti Energia oma süsinikuneutraalsuse plaanist avalikusega jagab. Kui täpsemalt öelda, siis isegi seda värvilist esitlust enam pole: toonases pressiteates […]

Marilin Eessalu: kooliköökide suur keskkonnajalajälg

Toidu kohta on kõigil oma arvamus ning side sellega väga isiklik. Maitse-eelistused, lapsepõlvelemmikud, kultuurispetsiifilised road, kõikvõimalikud (ja -võimatud) dieedid, kiirtoit ja tervislik toit… Ükskõik mis nurga alt teemat käsitleda, keegi tunneb end ikka puudutatuna. Toidusüsteem moodustab aga globaalse inimtegevuse kliimamõjust rohkem kui kolmandiku, hinnad kallinevad ning palju inimesi kannatab toidupuuduse käes. Midagi peab ju tegema, […]

Värske raport paljastab taasterahastu ohud elurikkusele

Euroopa Komisjoni sõnul peaks taaste- ja vastupidavusrahastu (EUR 672.5 miljardit) tagama ‘rohelise taastumise’ üle Euroopa. Hoolimata ambitsioonikatest eesmärkidest näitab värske Bankwatchi ja EuroNaturi raport, et rahastu ei aita kaitsta ega taastada loodust ning võib kahju sellele isegi suurendada. Euroopa keskkonnarganisatsioonide võrgustikud koostöös kohaliku tasandi partneritega on kokku pannud ühise raporti, mis näitlikustab rahastu suutmatust adresseerida […]

Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

Eestis pakutakse aastas ümmarguselt 36 miljonit koolilõunat (sh lasteaialõunad), hinnanguliselt on nende einete kliimajalajälg kokku 45 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas. See on oluline valdkond, kus avalikul sektoril on väga konkreetsete ja üsnagi lihtsate sammudega võimalik sekkuda oma haldusala kliimamõjusse ning seda vähendada – just seda aitabki teha värskelt valminud juhend. Juhend on suunatud inimestele, kes […]

Infokiri: suvi 2022

Head Eesti Rohelise Liikumise infokirja lugejad! Valminud on ERLi suvine infokiri, mis on sel korral täidetud põnevate suviste üritustega, eesotsas suvekooliga. Oleme ikka olenemata aastaajast tegusad ja aktiivsed mitmel rindel. Eriti suureks fookuseks on olnud viimased kuud Venemaalt pärit fossiilne gaas ja LNG terminal ning sellega seonduvad pöördumised, artiklid ja intervjuud.  Meie ridadega on liitunud […]

Balti riikide ja Soome ühendused kutsuvad üles tegema tihedamat koostööd fossiilsetest kütustest loobumiseks

Ligi 50 kodanikuühendust Balti riikidest ja Soomest kutsuvad ühispöördumisega üles valitsusjuhte edendama regionaalset koostööd kiiremaks loobumiseks fossiilsetest kütustest. Ühendused pakuvad selleks lahendusi alates viivitamatust Vene fossiilkütuste kasutamise keelustamisest kuni ELi kliimapaketi “Eesmärk 55” energeetikat puudutava ambitsiooni tõstmiseni. Kõnealused teemad on arutlusel valitsusjuhtide kohtumisel Euroopa Ülemkogul mai lõpus. Tihedam koostöö nelja riigi energiapoliitika planeerimisel kiirendaks piirkonna sõltumatust […]

Valminud on primaarenergia vähendamise faktileht

Eesti Roheline Liikumine koostöös CEE Bankwatch Networkiga on valmis saanud faktilehe primaarenergia vähendamise võimalikkusest Eestis. Teabeleht on mõeldud taustadokumendiks nii keskkonnaorganisatsioonidele, vabaühendustele kui teistele asutustele, kes seisavad alatihti silmitsi küsimusega, kuidas jätkuvalt kasvava majandusega ühiskonnas tagada energia varustuskindlus. Reaalsus on aga see, et suurenev energiatootmine toimub planeedi kandevõimekuse arvelt, mistõttu on nutikalt juhitud energiasääst kriitilise […]

EL vajab tugevat äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi

Üle 220 vabaühenduse ja ametiühingu, nende seas ka Eesti Roheline Liikumine, nõuavad Euroopa Liidult tugevamat äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi. 23. veebruaril 2022 avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse osas. See direktiiv võiks olla pöördeline samm edasi, et vähendada ettevõtete negatiivset mõju töötajatele, kogukondadele ja keskkonnale kogu maailmas. […]

ERL andis kommentaare LNG teemal Prantsuse ajalehele Libération

Vaatamata kuludele ja keskkonnamõjudele peavad Eesti ja Soome Venemaa fossiilsest gaasist vabanemiseks jagama veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminali. Investeering, mis võib pikendada fossiilkütuste kasutamist aastateks, kirjutab Prantsuse ajaleht Libération. Väljaandesse andsid oma kommentaarid ka Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Madis Vasser ning huvikaitse ekspert Johanna Kuld, mille eestikeelseid tõlkeid saame lahkelt jagada ka ERLi jälgijatega. Veeldatud […]

Eestil tuleb fossiilne gaas järk-järgult asendada taastuvate lahendustega

Täna, 5. mail saatsid Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) peaministrile ning mitmele valdkondlikule ministrile avaliku pöördumise, milles toonitavad vajadust loobuda koheselt Vene gaasist ning lõpetada järk-järgult fossiilse gaasi kasutamine üldse ja seada selleks tähtaeg. Ühenduste hinnangul peavad tulevikulahendused tuginema energiasäästule ja taastuvatele energiaallikatele. Ühenduste hinnangul on tarvis viivitamatult loobuda Vene gaasist ning […]

MTÜ Eesti Rohelise Liikumise sisend riikliku seisukoha kujundamisse äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi osas 29.04.2022

Eesti Rohelise Liikumise rohkem kui 30-aastases huvikaitsetöös on keskkonnakaitse ja inimõigused omavahel alati tihedalt seotud olnud ning antud direktiiv annab Euroopa riikidele suurepärase võimaluse tagada mõlema puhul tõhusam regulatsioon. Komisjoni ettepanek on sisukas ja katab õigeid alateemasid, aga praegusel kujul on selles mitmeid vajakajäämisi, mis võivad direktiivi sisulist mõju oluliselt pisendada. Palume Eesti riigi seisukohtade […]

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank