Kõik uudised

Infokiri: kevad 2024

Aasta esimene kvartal on lõppenud ning aeg on teieni tuua meie tähtsamad tegemised. 18. mail toimub Tartu Loodusmajas ERLi üldkoosolek –  ootame osalema kõiki liikmeid! ERLi ridadega on taasliitunud Eliisa Saksing, kes tegeleb eelkõige Kliimapakti projekti koordineerimisega, kuid kõrvalt sukeldub ka kliimaärevuse teemadesse.

Pakkumuskutse: Kogukonnaenergeetika kasutuselevõtu majandusliku, geograafilise ja sotsiaalse teostatavuse uuring Ida-Virumaal aastani 2035

Eesti Roheline Liikumine esitab pakkumuskutse: Kogukonnaenergeetika kasutuselevõtu majandusliku, geograafilise ja sotsiaalse teostatavuse uuring Ida-Virumaal aastani 2035 Taust Ühistulise energiatootmise kontseptsioon ei ole Eestis uus. Esimese iseseisvuse perioodil tegelesid elektri tootmisega mitmed tarbijaühistud. Nõukogude perioodil asendati see tava aga tsentraliseeritud ja monopoolse suurenergeetikaga, mille tootmine koondus Ida-Virumaale. Nüüd, mil suurettevõtete tsentraliseeritud energiatootmise laastav mõju keskkonnale ja […]

Organisatsioonid üle maailma: taotleme õiglast üleminekut turvalisele ja taskukohasele taastuvenergiasüsteemile

Organisatsioonid üle maailma: taotleme õiglast üleminekut turvalisele ja taskukohasele taastuvenergiasüsteemile Enam kui 500 organisatsiooni vähemalt 56 riigist ja alalt üle maailma rõhutavad ühises pöördumises, et riigid peavad senisest kiiremini ja rohkem raha investeerima end juba tõestanud kliimalahendustesse nagu näiteks kodude soojustamine, taastuvenergia või ühistransport, ning heitma kõrvale ohtliku, aeglase ja kalli tuumaenergia. Tuumaenergia kujutab tõsiseid […]

Raport “Beyond profit: How to reshape the European Green Deal for people’s well-being”

Ajal kui Euroopa valmistub otsustavateks valimisteks, varjutab Euroopa roheleppe rahastamist ja tulevikku ebakindlus. Edasipüüdlikest kavatsustest hoolimata edeneb keskkonna ja majanduse taastumine aeglase tempoga, suutmata inimeste heaolu parandada. Seda suuresti seetõttu, et mõjukad ettevõtted teevad innukalt lobitööd, mis ei too üldist kasu ning koormavad kodanikke. Citizens’ Observatory on Green Deal Financing’i avaldatud terav raport – “Beyond profit: […]

Ilmunud on EL-i fondide juhend

Eesti Rohelise Liikumise huvikaitsejad teevad juba aastaid koostööd CEE Bankwatchi võrgustikuga, et hoida silm peal avaliku raha kasutamisel. Eeskätt on luubi all roheliste investeeringute maht ja kvaliteet, samuti partnerluspõhimõtetega arvestamine poliitikakujundamise ja rahastamise põhimõtete koostamise protsessis.  Hiljuti avaldas võrgustik Euroopa Liidui fondide juhendi, mis tutvustab erinevaid rahastusallikaid ja roheliste investeeringute rahastamise põhimõtteid. Erilises fookuses on […]

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Juunis 2024 avaneb ELi kodanikel võimalus aidata kujundada ELi järgmist viieaastast poliitilist tsüklit ning seeläbi määrata Euroopa pikaajaline tulevik. Sinu hääl ELi valimistel ei mõjuta mitte ainult sind ennast, vaid väljendab ka avalikku huvi osaleda otsustusprotsessides, mis mõjutavad meie igapäevaelu. Kiireloomuliste globaalsete väljakutsete kontekstis, eriti kliimamuutustega tegelemise hädavajaduse valguses, muutub ELi valimistel osalemine oluliseks vahendiks […]

Eesti Rohelise Liikumise tellimusel on valminud SEI Tallinna poolt koostatud analüüs “Planetaarsete piiride kontseptsioon. Ülevaade ja rakendamise väljavaated Eestile”

Üleilmsete arvutuste kohaselt on enamik planeedi taluvuspiiridest tänaseks ületatud. Raport annab ülevaate olemasolevatest taluvuspiiride metoodikatest, kuid hoolimata kontseptsiooni populaarsusest pole seda keskkonnapoliitikas tõhusalt rakendatud. Riikidele, kes püüavad oma “õiglast osa” arvutada, osutub tihtipeale takistuseks andmete puudus ja keerukus valida sobivad indikaatorid. Hetkel puuduvad ka ühtsed põhimõtted, millele “oma osa” väljaarvutamiseks toetuda. Taluvuspiiride arvutamine nõuab valmisolekut […]

Keskkonnaühenduste soovitused erakondadele Euroopa Parlamendi valimisteks

Eesti Roheline Liikumine koos teiste EKOsse kuuluvate keskkonnaorganisatsioonidega on koostanud soovitused erakondadele Euroopa Parlamendi valimisteks.

Keskkonnadebatt Euroopa Parlamendi valimiste eel: kuidas ohjeldada keskkonnakriisi?

Keskkonnadebatt Euroopa Parlamendi valimiste eel: kuidas ohjeldada keskkonnakriisi? Eesti Roheline Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond kutsuvad Euroopa Parlamendi valimiste eelsele keskkonnapoliitika debatile 22.02 kell 17.30-19.30 Kultuurikatla Stalkeri saalis. Et kohtade arv saalis on piiratud, palume debatile tulemiseks endast märku anda siin: https://forms.gle/b8Jh4m1rCrmg1NuDA Teadlaste andmetel on inimkond praeguseks Maa üheksast taluvuspiirist ületanud kuus. Sellega oleme inimkonnale […]

Filmiõhtu & vestlusring: Vastutustundlik ettevõtlus

Filmiõhtu & vestlusring: Vastutustundlik ettevõtlus Liitu meiega TASUTA filmiõhtul 29. jaanuaril kinos Sõprus! Iga ettevõte jätab oma eksisteerimisega keskkondliku ja sotsiaalse jalajälje. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, […]

Infokiri: talv 23/24

Aasta on lõppemas ning sellega seonduvalt on aeg kokku võtta olulisemad selle aasta saavutused ja sündmused ning anda teada nii mõnestki olulisest muudatusest kollektiivis. Bankwatchi tiimiga liitub jaanuarist Kertu Laherand, uus huvikaitseekspert õiglase ülemineku teemadel. Aasta viimasel päeval lahkub ERList kommunikatsioonijuht Demy Landson. Infokirjas võtame aga kokku huvikaitsenädala Brüsselis, räägime projektist “Loodusrikas Eesti” ning toome […]

Küsitlus kliimamure koolitusprogrammi kohta

Ootame arvamusi küsitlusele kliimamure koolitusprogrammi kohta. Koolitusprogrammi eesmärk on luua juhendmaterjal, mis aitaks noortega töötavatel inimestel noori suunata kliimamurega tervislikumalt toime tulema ning seda läbi mõistmise, oskuste ja erinevate tööriistade, mis projekti raames luuakse. Kui oled noorsootöötaja, vaimse tervise ekspert, õpetaja, esindad keskkonnaorganisatsiooni, lapsevanem või puutud kliimamurega kokku mõnel muul viisil, siis ootame sinu vastuseid […]

Kutse filmiõhtule 23.11 “Duty of Care”

Kutse filmiõhtule 23.11 “Duty of Care” Read about the event in English! Join us this 23 November for a FREE movie night with snacks to watch the Green Horizons Award winning documentary, ‘Duty of Care; The Climate Trials’ directed by Nic Balthazar.  Duty of Care tells the exclusive inside story of Roger Cox, the Dutch […]

ERL pakub tööd õiglase ülemineku huvikaitseeksperdile!

Otsime õiglase ülemineku huvikaitseeksperti, kes seiraks õiglase ülemineku protsessi Ida-Virumaal ja panustaks maakondliku dekarboneerimise ambitsiooni tõstmisesse. Töö on mitmekülgne ja parajalt väljakutsuv, hõlmates koostööd ülikoolide ja teadusasutustega, töötubade ja ürituste korraldamist ning laiemat huvikaitsetööd: meedias figureerimist ja poliitiliste protsesside mõjutamist. Igapäevaelu lahutamatuks osaks on suhtlus keskkonnaorganisatsioonide, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ELi ametnike, meedia ja teiste partneritega, […]

Watch the webinar “Let’s talk about solutions – how could biodiversity and renewable energy coexist?”

Webinar: “Let’s talk about solutions – how could biodiversity and renewable energy coexist?” Click here to read the text in Estonian! 2. novembril toimus Eesti Rohelise Liikumise veebiseminar “Räägime lahendustest – kuidas saaksid taastuvenergia ja elurikkus koos eksisteerida? Taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks püüavad paljud riigid taastuvenergia projektidele lubade saamise menetlemist ja mõjuhinnanguid kiirendada. Kuigi investeeringud taastuvenergiasse […]

Veebinar: “Räägime lahendustest – kuidas saaksid taastuvenergia ja elurikkus koos eksisteerida?”

Veebinar: “Räägime lahendustest – kuidas saaksid taastuvenergia ja elurikkus koos eksisteerida?” Klick here to read about the webinar in English! Join us on 2 November 2023, 14.00-15.45 CET for Estonian Green Movement’s webinar: “Let’s talk about solutions – how could renewable energy and biodiversity coexist?” In order to meet renewable energy goals, many countries are […]

Infokiri: sügis 2023

Puhkusteperiood on lõppenud ning meie tegus kollektiiv on taas naasnud tööülesannete juurde. Sellest sügisest on algamas meil ka kaks uut projekti, mida teile infokirjas tutvustame ning võimaluse mõne sõna enda kohta öelda saavad hiljuti liitunud praktikandid Saksamaalt ja Ameerikast. Lisaks liitus meiega sellel suvel Susann Šefer, kes alustas huvikaitsetööd ettevõtete hoolsuskohustuse teemal. Selgus on saabunud […]

Avalik pöördumine: kliimaseadus peab saama teaduspõhine

Ligi 20 organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile pöördumise, milles toonitavad, et loodav kliimaseadus peab olema teaduspõhine. Selleks julgustatakse kliimaministeeriumit moodustama sõltumatut teadlastest koosnevat kogu. Lisaks kannustatakse täpsustama juba loodud kliimanõukogu mandaati ja tasakaalustama selle koosseisu nii, et see kannaks oluliste ühiskonnagruppide häält. Selleks, et tagada seaduse teaduspõhisus selle loomise esimestest sammudest alates, soovivad pöördumisega liitunud, et eraldiseisev […]

Raport: avaliku raha kasutust dikteerivad erasektori huvid

Täna avaldatud raport jõuab järeldusele, et kodanikuühiskonna vähene kaasamine avaliku raha kasutamise otsustesse hoogustab majanduslikku ebavõrdsust ning pärsib üleminekut rohelisele majandusmudelile. Raportis soovitatakse Euroopa Komisjonil ja ELi liikmesriikidel parandada investeeringute läbipaistvust, tugevdada kolmanda sektori rolli avaliku raha kasutamise järelvalves ja parandada kodanike osalust otsustes. Eesti Rohelise Liikumise (ERL) osalusel koostatud raport toob välja, et puudujäägid […]

Lühifilm “Elurikkus ja taastuvenergia”

Lühifilm “Elurikkus ja taastuvenergia” Viimase kümnendi jooksul pole Eestisse ehitatud ühtegi suuremat kui kolme turbiiniga tuuleparki. Seda peamiselt seetõttu, et eelmistel valitsustel puudus poliitiline tahe, et prioritiseerida päikesel ja tuulel põhinevat energiatootmist. Nüüdseks on energiakriis ja Ukraina sõda sundinud otsustajaid jõudsalt tegutsema, et tuuleparkide lubade andmist kiirendada. Nii teadlased, keskkonnaorganisatsioonid, progressiivsed energeetika ettevõtted kui ka […]

Uus raport: “Riiklik energia- ja kliimakava: energiasiirde katalüsaator või paberimäärimine?

Hiljuti sai avalikuks värske CEE Bankwatch Networki raport, kust selgub, et Kesk- ja Ida-Euroopa riigid näitavad oma riiklike energia- ja kliimakavade osas üles madalaid ambitsioone, mis seab kahtluse alla piirkonna suutlikkuse täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke. Hoolimata asjaolust, et rohepöörest on võimalik lõigata märkimisväärset kasu ja tagada edukas üleminek jätkusuutlikumale majandamisele, jääb liikmesriikides Euroopast tulevate ressursside […]

Maris Pedaja ja Demy Landson: õiglane üleminek õlitehase kiuste?

Vaatamata Eesti üha ambitsioonikamatele kliimaeesmärkidele, taastuvenergia kiirendamise reformile ja põlevkivi aina madalamale konkurentsivõimele võrreldes taastuvenergiaga, jätkab Eesti Energia sadade miljonite eurode eest saastava õlitehase rajamist Ida-Virumaale, isegi kui selle majanduslik tasuvus on riigikontrolli sõnul kahtluse all ja kliimakahju selgelt olemas. Rajatava õlitehase heitkogus ületab prognooside kohaselt enam kui kümme protsenti Eesti 2035. aastaks seatud süsinikuheite […]

Uus juhatuse liige – Liisi Pajula!

Maikuust alates jätkab ERL juhatusega, kuhu on liitunud uus inimene. Värskeimaks juhatuse liikmeks on järgmiseks kaheks aastaks Liisi Pajula. Palusime Liisil vastata päris mitmele ERLi meelest olulisele küsimusele – oled oodatud vastuseid uudistama! Millisel alal hetkel töötad ning miks otsustasid kandideerida ERLi juhatusse? Hetkel töötan ja õpin Tartu Ülikoolis ja uurin, kuidas arendada ja õpetada […]

ERL pakub tööd huvikaitseeksperdile!

Oled seadusloomehuviline tudeng või äsja lõpetanu, kes soovib praktilist ja tasustatud kogemust kodanikuorganisatsioonis? Sind on alati paelunud pikad ja keerulised direktiivitekstid? Siis loe edasi! Otsime tähtajalisele osakoormusega projektitööle õigusteaduse või Euroopa õpingute taustaga inimest, kelle ülesandeks oleks huvikaitsetöö äriühingute kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivi suunal. Eelnev töökogemus ei ole vajalik, väljaõppe saab töö käigus. Roll on mitmekülgne […]

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank