Kõik uudised

Infokiri: sügis 2023

Puhkusteperiood on lõppenud ning meie tegus kollektiiv on taas naasnud tööülesannete juurde. Sellest sügisest on algamas meil ka kaks uut projekti, mida teile infokirjas tutvustame ning võimaluse mõne sõna enda kohta öelda saavad hiljuti liitunud praktikandid Saksamaalt ja Ameerikast. Lisaks liitus meiega sellel suvel Susann Šefer, kes alustas huvikaitsetööd ettevõtete hoolsuskohustuse teemal. Selgus on saabunud […]

Avalik pöördumine: kliimaseadus peab saama teaduspõhine

Ligi 20 organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile pöördumise, milles toonitavad, et loodav kliimaseadus peab olema teaduspõhine. Selleks julgustatakse kliimaministeeriumit moodustama sõltumatut teadlastest koosnevat kogu. Lisaks kannustatakse täpsustama juba loodud kliimanõukogu mandaati ja tasakaalustama selle koosseisu nii, et see kannaks oluliste ühiskonnagruppide häält. Selleks, et tagada seaduse teaduspõhisus selle loomise esimestest sammudest alates, soovivad pöördumisega liitunud, et eraldiseisev […]

Raport: avaliku raha kasutust dikteerivad erasektori huvid

Täna avaldatud raport jõuab järeldusele, et kodanikuühiskonna vähene kaasamine avaliku raha kasutamise otsustesse hoogustab majanduslikku ebavõrdsust ning pärsib üleminekut rohelisele majandusmudelile. Raportis soovitatakse Euroopa Komisjonil ja ELi liikmesriikidel parandada investeeringute läbipaistvust, tugevdada kolmanda sektori rolli avaliku raha kasutamise järelvalves ja parandada kodanike osalust otsustes. Eesti Rohelise Liikumise (ERL) osalusel koostatud raport toob välja, et puudujäägid […]

Lühifilm “Elurikkus ja taastuvenergia”

Lühifilm “Elurikkus ja taastuvenergia” Viimase kümnendi jooksul pole Eestisse ehitatud ühtegi suuremat kui kolme turbiiniga tuuleparki. Seda peamiselt seetõttu, et eelmistel valitsustel puudus poliitiline tahe, et prioritiseerida päikesel ja tuulel põhinevat energiatootmist. Nüüdseks on energiakriis ja Ukraina sõda sundinud otsustajaid jõudsalt tegutsema, et tuuleparkide lubade andmist kiirendada. Nii teadlased, keskkonnaorganisatsioonid, progressiivsed energeetika ettevõtted kui ka […]

Uus raport: “Riiklik energia- ja kliimakava: energiasiirde katalüsaator või paberimäärimine?

Hiljuti sai avalikuks värske CEE Bankwatch Networki raport, kust selgub, et Kesk- ja Ida-Euroopa riigid näitavad oma riiklike energia- ja kliimakavade osas üles madalaid ambitsioone, mis seab kahtluse alla piirkonna suutlikkuse täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke. Hoolimata asjaolust, et rohepöörest on võimalik lõigata märkimisväärset kasu ja tagada edukas üleminek jätkusuutlikumale majandamisele, jääb liikmesriikides Euroopast tulevate ressursside […]

Maris Pedaja ja Demy Landson: õiglane üleminek õlitehase kiuste?

Vaatamata Eesti üha ambitsioonikamatele kliimaeesmärkidele, taastuvenergia kiirendamise reformile ja põlevkivi aina madalamale konkurentsivõimele võrreldes taastuvenergiaga, jätkab Eesti Energia sadade miljonite eurode eest saastava õlitehase rajamist Ida-Virumaale, isegi kui selle majanduslik tasuvus on riigikontrolli sõnul kahtluse all ja kliimakahju selgelt olemas. Rajatava õlitehase heitkogus ületab prognooside kohaselt enam kui kümme protsenti Eesti 2035. aastaks seatud süsinikuheite […]

Uus juhatuse liige – Liisi Pajula!

Maikuust alates jätkab ERL juhatusega, kuhu on liitunud uus inimene. Värskeimaks juhatuse liikmeks on järgmiseks kaheks aastaks Liisi Pajula. Palusime Liisil vastata päris mitmele ERLi meelest olulisele küsimusele – oled oodatud vastuseid uudistama! Millisel alal hetkel töötad ning miks otsustasid kandideerida ERLi juhatusse? Hetkel töötan ja õpin Tartu Ülikoolis ja uurin, kuidas arendada ja õpetada […]

ERL pakub tööd huvikaitseeksperdile!

Oled seadusloomehuviline tudeng või äsja lõpetanu, kes soovib praktilist ja tasustatud kogemust kodanikuorganisatsioonis? Sind on alati paelunud pikad ja keerulised direktiivitekstid? Siis loe edasi! Otsime tähtajalisele osakoormusega projektitööle õigusteaduse või Euroopa õpingute taustaga inimest, kelle ülesandeks oleks huvikaitsetöö äriühingute kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivi suunal. Eelnev töökogemus ei ole vajalik, väljaõppe saab töö käigus. Roll on mitmekülgne […]

Kodanikuühenduste ühispöördumine: Euroopa ettevõtted peavad võtma vastutuse kliimakriisi eest

Kodanikuühenduste ühispöördumine: Euroopa ettevõtted peavad võtma vastutuse kliimakriisi eest Foto: Aktivistid Euroopa Parlamendi ees Rana Plaza vabrikupõlengu aastapäeval 24. aprillil 2023 nõudmas tugevat ettevõtete hoolsuskohustuse direktiivi. Rohkem kui 200 kodanikuühendust ja eestkõnelejat allkirjastasid avaliku pöördumise, milles nõutakse tugevat Euroopa Liidu seadust kliimakriisiga tegelemiseks ja kliimaõigluse tagamiseks.  Äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiiv (CSDDD), mis on […]

Infokiri: kevad 2023

Hea ERLi tegemiste uudistaja, Kevad on alanud ning aeg on teieni tuua meie tähtsamad tegemised. 6. mail toimub Tartu Loodusmajas ERLi üldkoosolek, kus valime ka uue juhatuse –  ootame osalema kõiki liikmeid ning väga oodatud on ka uued kandidaadid juhatusse! Lähikuudel leiavad aset ka mitmed olulised sündmused. Soovitame broneerida kuupäeva 5. mai, kuna siis toimub […]

Šokolaadi vastutustundlikkuse edetabel 2023

Šokolaaditööstus on seotud mitmete probleemidega nagu vaesus, lapstööjõu kasutamine ning metsade raadamine, sellepärast pole kõik šokolaaditahvlid võrdsed.  Värske uuringu põhjal koostas Austraalia organisatsioon Be Slavery Free edetabeli, kus on hinnatud kokku 72 šokolaaditootjat, brändi ja turustajat. Rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide nagu Mars, Ritter, Lindt, Nestlé, Ferrero ja Hershey’s kõrval on uuringus esindatud ka eestlaste lemmikud Orkla […]

Tule Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liikmeks!

Eesti Roheline Liikumine on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile. Praegusel hetkel töötab Eesti Roheline Liikumine kolmes suures teemavaldkonnas: energia ja kliima, fosforiit ja maavarad, majandus ja tarbimine. Vabatahtlikkuse alusel tegutseva juhatuse rolliks on anda nõu nii organisatsiooni sisemistel (visioon, personal, igapäevane toimimine), […]

Valminud on kliimamõju hindamise suunis

On hea meel teavitada, et üks etapp koostöös Keskkonnaõiguse Keskusega on taaskord läbitud ning valminud on suunis nimega “Soovitusi kliimamõju hindamiseks KMHs ja KSHs ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks haldusotsustes”. 17. märtsil sai Eesti Roheline Liikumine anda oma panuse seminari korraldusse, kus lisaks suunise tutvustamisele avanes võimalus nii riigiesindajatel, KOVidel, vabaühendustel, kui ka teadlastel koos ühes […]

UURING | kodanike teadlikkus Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastust

Eesti Roheline Liikumine kutsub koos oma partnerorganisatsiooni CEE Bankwatch Networkiga osalema Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastu uuringus, mis on osa projektist ‘Citizens’ Observatory for Green Deal Financing’. Antud projekt koondab valitsusväliseid organisatsioone üle Euroopa Liidu, et jälgida COVID-19 taastefondide rakendamist Euroopas. 2020. aastal esitas Euroopa Liit Euroopa taastekava, mille eesmärk on mitte ainult leevendada COVID-19 […]

Euroopa energiakogukondade riiklikud rahastamisvõimalused

Eesti Rohelise Liikumise partnerorganisatsiooni CEE Bankwatch Networki, REScoop.eu ja CAN Europe’i koostöös jõudis avalikkuseni väljaanne pealkirjaga “Euroopa energiakogukondade riiklikud rahastamisvõimalused” (“Public financing opportunities for energy communities in Europe”). Väljaandes antakse ülevaade kogukonnaenergia toetusvõimalustest ELi riiklike rahastamisprogrammide (ühtekuuluvuspoliitika ning taaste- ja vastupidavusrahastu) kaudu. Peamine eesmärk on teavitada energiakogukondi ja poliitikakujundajaid energiakogukondi puudutava avaliku raha kasutamise hetkeseisust. […]

Värske ülevaade: uue LNG taristu rajamine Eestisse ja Lätti on ebavajalik

Eesti Roheline Liikumine koostöös CEE Bankwatch Networkiga avaldasid täna, 14. märtsil ülevaate, mis soovitab Balti riikidel vältida uue LNG taristu ehitamist. Keskkonnaühenduste hinnangul on Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminalide vastuvõtuvõimekus Eesti, Läti, Leedu ja Soome gaasinõudluse jaoks piisav, eriti arvestades piirkonna langevat gaasikasutust. Olemasolevat taristut tuleks käsitleda ajutise puhvrina ning paralleelselt tegeleda eesmärgipärase gaasinõudluse […]

Erakondade rohekompass

Arengukoostöö Ümarlaua tellimusel ja Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel pandi koostöös Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja vabaühenduste kliimavõrgustikuga kokku 10 küsimust, mis saadeti Riigikokku kandideerivatele erakondadele. Küsimused puudutavad olulisemaid päevakajalisi teemasid energia- ja kliimapoliitikas, mis püsivad olulised ka lähiaastatel. Koostöös Eesti ekspertidega nii vabaühendustest kui mujalt, on erakondade vastused analüüsitud ja hinnatud viiepalli süsteemis ning rohekompassi kokku […]

Avalik pöördumine Sõrve looduskaitseala kehtestamiseks

Eesti keskkonnaühenduste, kohalike seltside ning kogukondade üleskutse Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallasele ja Vabariigi Valitsusele − teeme Sõrve looduskaitseala ära! Oleme juba aastaid osalenud Sõrve looduskaitseala loomise ettevalmistamisel ning pöördume nüüd Vabariigi Valitsuse poole üleskutsega kehtestada Tallinna ümbritsevate metsade kaitseks riiklik looduskaitseala. Tegemist on ühe enim läbiuuritud loodusalaga Eestimaal: 2300 hektari suurune senini väga hästi […]

Ülevaade: kliimakahjulik frakitud USA gaas jõuab läbi Leedu Eestisse

Fossiilne gaas, olenemata selle päritolust, ei ole Euroopa jaoks lahendus. ELi eesmärk vabaneda Venemaa gaasist võiks olla suur võimalus kiirendada õiglast üleminekut. Kuigi LNG importide mitmekesistamine on ajutiselt vajalik, viib see tähelepanu kõrvale gaasitarbimise vähendamiselt, mis on Euroopa Liidu lähituleviku vältimatu vajadus ja eesmärk. Käesolev ülevaade vaatleb lähemalt fossiilse gaasi importi USAst, mis on peaaegu […]

ERL ootab oma ridadesse osalise koormusega huvikaitse eksperti

Otsime keskkonnakaitse entusiasti, kes tõstaks teadlikkust Euroopa Liidu rahastuse mõjust elurikkusele ja keskkonnale Eestis. Töö on mitmekülgne ja hõlmab dokumentide ja strateegiate analüüsimist, ürituste korraldamist, artiklite kirjutamist, koostööd keskkonnaorganisatsioonide, riigiasutuste, meedia ja teiste partneritega. Hea huvikaitse ekspert on strateegiline, analüütiline ja initsiatiivikas ning tal on võime süveneda, teha koostööd ja planeerida oma tööd iseseisvalt. Oluline […]

Infokiri: talv 22/23

Selle aasta viimases uudiskirjas võtame kokku aasta 2022 – valisime välja kümme olulisemat tegu, mis said meie toimekate töömesilaste poolt Eesti keskkonna heaks ära tehtud. Ehk oled ka Sina pühadeperioodiks pisut rohkem vaba aega planeerinud – kui nii, siis soovitame soojalt kuulata “Rohepöörane” podcasti viimaseid episoode või läbi lugeda “Kingi targalt” juhendi. ERLi liikmete panusele […]

Eesti territoriaalse õiglase ülemineku kava kiideti heaks: aeg on taset tõsta

Euroopa Komisjon kiitis oktoobris ametlikult heaks Eesti territoriaalse õiglase ülemineku kava. Eestile laekunud 354 miljonit eurot on ette nähtud seemnerahaks laiema piirkondliku muudatuse ellukutsumiseks Ida-Virumaal, mis eeldab nii omavalitsuste, riigi, ettevõtjate kui ka kohaliku kogukonna paindlikku koostööd. “Energiakriisi ja sõja kontekstis on keskpika vaatega piirkondlikud investeeringud iseäranis kriitilise tähtsusega. Investeeringute rõhuasetus peab uute töökohtade loomise […]

Sõltumatud uuringud peavad väikest tuumajaama Eestile sobimatuks

Valminud on lühiraport “Väike moodultuumajaam Eestis: soovitatav või mitte?”, mis avab Eesti riiklikesse arengukavadesse hiljuti ilmunud eksperimentaalse tuumaenergia tagamaid. Raporti eesmärgiks on dokumenteerida kokkuvõtlikus vormis kohaliku tuumajaama idee algeid, arenguid ning sõltumatuid analüüse. Kokkuvõte on suunatud inimestele, kes soovivad osaleda tasakaalukas arutelus väikeste moodultuumajaamade sobivuse üle Eesti kontekstis. Sisuosa avab lühidalt tuumaenergia üldist ajalugu Eestis […]

Silver Sillak: täielik üleminek taastuvelektrile on realistlik ja vajalik

Kolmapäeval läheb Riigikogus viimasele lugemisele energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus (656 SE), millega muudetakse riigi senist taastuvelektri tootmise eesmärki. Kui seni on eesmärgiks olnud, et taastuvenergia toodang moodustab 2030. aastaks elektrienergia lõpptarbimisest 40%, siis uue eesmärgi järgi on see 100%. See ei tähenda esialgu siiski, et meie võrku lubatakse ainult taastuvatest allikatest pärit elektrit, vaid […]

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank