Kõik uudised

Uku Lilleväli: Eesti ELi taastefondi meetmed on paljutõotavad, kuid esineb potentsiaalseid takistusi

Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Uku Lilleväli tegi CEE Bankwatch Networki projekti raames lühiraporti 1.1 miljardisest EU taasterahastu fondi jaotamisest Eestis ja selle kooskõlast roheleppega. Analüüsist tuleb välja, et Eestil on head kavatsused kasutada taastamisfondi selleks, et tagada roheline üleminek. Küll aga varjutab neid kavatsusi ebakindlus, kuna kõigi kava meetmete tarbeks puudub avalikult kättesaadav strateegiline […]

Silver Sillak: Kas toruotsast paistab roheline tulevik?

Fossiilkütustel baseeruvate tööstusharude jaoks on uueks päästerõngaks süsihappegaasi kinni püüdev tehnoloogia. Uurime lähemalt, mis see on ja kuivõrd see sobitub kliimaneutraalsesse tulevikku. Planeedi kuumenemise peatamine nõuab kiiret tegutsemist, mistõttu on Eesti riik seadnud endale eesmärgiks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See nõuab peadpööritavaid muutusi energeetikasektoris, kuid vastamata on küsimus, mis tehnoloogia abiga seda tehakse. Räägitud on […]

Riigikogus arutati ambitsioonikate kliimaplaanide võimalusi ja takistusi

Eile, 15. aprillil arutati Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena kliimaneutraalsuse saavutamise võimalikkuse ja tähtaja üle Eestis. Kõneks tulid ka konkreetsemad probleemid ja vajadused näiteks transpordi-, energia- ja metsandussektoris ning lahenduste otsimisel rõhutati tervikpildi olulisust. Arutelu oli ajendatud rahvaalgatusest “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035”, millega soovitakse riigilt kiiremat tegutsemist kliimamuutuse pidurdamiseks teaduspõhiste ja kogu ühiskonda kaasavate õiglaste […]

Madis Vasser: kliimaneutraalne Eesti 2035 – vajalik, võimalik ja väärtuslik

15. aprillil toimus Riigikogus arutelu “kliimaneutraalne Eesti 2035”, kus võttis sõna Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige ja energeetika huvikaitse ekspert Madis Vasser. Ettekande sisu avame käesolevas artiklis. Kliimaneutraalne Eesti 2035 on vajalik, sest nii saame ise olla rohepöörde juhid, mitte selle tõmbetuultes. Ja see on võimalik, sest ühiskondlikult on levinud arusaam nende muutuste vajalikkusest ning […]

Madis Vasser: kes viimane, see hapukliimane

Eesti kliimapööre peaks olema ambitsioonikam, kirjutab Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Madis Vasser. Oleme juba harjunud regulaarselt jälgima viimase ööpäeva jooksul diagnoositud uute koroonajuhtumite arvu ja nakkuskordaja pidevat muutumist. Kujutage ette, kui pühendaksime sama suurt tähelepanu ka riiklikule kasvuhoonegaaside koguheitmele ning Eesti keskmise õhutemperatuuri tõusule ja äärmuslike ilmastikunähtuste sageduse kasvule. Eesmärk on neil harjutustel tegelikult […]

Eesti vajab tasakaalukat arutelu tuumaenergeetika riskide üle

12. märtsil 2021 saatis tuumaenergia turundusega tegelev osaühing Fermi Energia mitmetele riiklikele institutsioonidele kirja, milles ettevõtte juht Kalev Kallemets seadis tugeva kahtluse alla sõltumatute energeetikasektori ekspertide kriitilisi arvamusi tuumaenergeetika kasutuselevõtu potentsiaali kohta Eestis. Kuivõrd energeetika sotsiaal- ja keskkonnamõjude teema on Eesti Rohelise Liikumise üheks prioriteetseks tegevusvaldkonnaks, peame vajalikuks viidata Fermi Energia kirjas toodud eksitavatele väidetele. […]

Kas „koosloomeline poliitikakujundamine” võib sillutada teed õiglasele üleminekule? Eesti näide

CEE Bankwatch Network avaldas sel nädalal artikli, kus avatakse Ida-Virumaa arengukava raames loodud roheplaani tagamaid. Mida tähendab koosloomeline poliitikakujundamine? Milliseid õppetunde see endas peidab? Silver Sillak: “Tulevikus tuleks võtta veel rohkem aega, et süübida maakonna juurprobleemidesse ning töötada välja valdkondadeüleseid ja omavahel sidusaid poliitikameetmeid.”Inglise keelse artikli leiad siit: Inglise keelse artikli leiad siit.

Demy Landson: ära usu hundi juttu. Tuumajaama müügimehed hullutavad meid õigete valikute ees silmi sulgema

Viimasel ajal üles kerkinud eksperimentaalse moodultuumajaama eriplaneeringu võimalik algatamine Eestisse on tänaste võimaluste kõrval kergelt öeldes arusaamatu. On selge, et rohepööre vajab saastavale põlevkivitööstusele alternatiivseid lahendusi, mis oleksid aktsepteeritavad kõikide ühiskonnakihtide poolt, tekitaksid töökohti ning suudaksid pakkuda võimalust investeeringutest tulu teenida. Ennast tõestanud lahendused tuumajaama kõrval on aga juba ammu olemas. Üldine ekslik arvamus on, […]

Infokiri: märts 2021

Head Eesti Rohelise Liikumise liikmed ja vabatahtlikud! Kevad on alanud ning Eesti Rohelisel Liikumisel on hea meel saata inimeste ellu päikest ja jaksu olukorraga riigis toime tulla. Nagu ikka, oleme olnud tegusad ning kirjutada on nii mõnestki põnevast ettevõtmisest. Eesti keskkonnakaitse esirindele on asunud ka Johanna Kuld, kes on asub tööle MAVA projekti koordinaatorina ning […]

Peep Mardiste: kultuurimaja parki, aga ühel tingimusel

Süku ehitamise mõte tekitab vaidlusi, mis hakkavad juba hiljutise tselluloosisõja mõõtmeid võtma. Parkide ja puude kompromissitu kaitsjana olen nõus kultuurimaja rajamisega parki, aga ühel tingimusel. Tartus käib juba aastakümneid hiiliv parkide hävitamine. Iga üksiku parginurga või puu kaotamisega kaasneb linnaisadel sama jutt: rohealad on meile küll väga olulised, aga hetkel on hädasti vaja kaotada siit […]

Xeniya Kozlova: Ukraina pisarad Eesti tuumatuleviku pärast

9. veebruaril 2021, vaid üks kuu pärast saabumist Eestisse keskkonnaorganisatsiooni MTÜ Eesti Roheline Liikumine praktikandiks, osalesin ma milleski, mis minu arvates oleks 2021. aastal mõeldamatu moodsas arenenud riigis. Fermi energeetika tuumaenergia konverents „Juhtiv jõud“ oli kuue tunni pikkune esitluste jada, mehed ja naised oma kallites ametlikes ülikondades rääkisid väikestest moodultuumareaktoritest, just kui oleksid see lahendus […]

Keskkonnaühendused taotlevad valitsuselt kliima- ja energeetika valdkonna alusdokumentide uuendamist

Üle 20 keskkonnaühenduse saatis Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles taotlevad kahe riiklikult olulise kliima- ning energeetikavaldkonda reguleeriva raamdokumendi – Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 (KPP) ning Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK) avamist ning kaasajastamist. Neli aastat tagasi vastu võetud dokumendid ei ole kooskõlas värskeima teadusinfoga, nii Eestis kui ka Euroopa Liidus viimastel aastatel oluliselt kasvanud kliimaambitsioonidega ega […]

Madis Vasser: kelle töö on keskkonda päästa?

Töö on lahutamatult seotud ökoloogilise katastroofiga: mõne inimese töö on keskkonna saastamist tagant tõugata, töökohtade kaudu saab õigustada sotsiaalsete muutuste võimatust, kuid töö olemuse muutumine on tulevikus ka üks uue ühiskonnakorralduse aluseid. Keset sagenevaid keskkonnakriise öeldakse vahel, et planeet Maa ei vaja päästmist – see suur kivikamakas saab igal juhul hakkama ka kauges tulevikus. Tihti […]

Infokiri veebruar 2021

Alanud 2021. aasta on olnud siiani Eesti Rohelise Liikumise jaoks põnev – Eesti riigis on moodustunud uus valitsuskoalitsioon ning on näha julgemaid lubadusi kliimaneutraalsuse saavutamise suunas. ERL andis oma panuse koostöös Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Keskkonnaõiguse Keskusega (KÕK) esitades 7. ettepanekut koalitsiooni läbirääkijatele eesmärgiga rõhutada, et Eesti peab kiiremalt ja suuremate sammudega liikuma süsinikuneutraalsuse […]

LHV lisas pangakaartidele püsiannetuse funktsiooni

Oma panuse andmine keskkonnakaitse heaks pole olnud kunagi lihtsam – alates tänasest saavad LHV kliendid teha head iga kaardimaksega! Püsiannetuse saab igaüks oma pangakaardil ise sisse lülitada ning valida, kui suur summa ja millisele organisatsioonile annetatakse. Valida saab viie erineva summa – 1, 5, 10, 20 ja 50 sendi – ja tosina heategevusorganisatsiooni vahel, millest […]

Energeetikavisioon

Energeetikavisioon   Keskkonnaühendused: tulevikus on Eesti energeetika märksõnad hajutatus, kogukondlikkus ja säästlikkus Eesti Rohelise Liikumise (ERL) eestvedamisel loodud keskkonnaühenduste energeetikavisioonis on sõnastatud uusimatel teaduslikel hinnangutel ja teiste riikide kogemustel põhinevad eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis järgmise 15 aasta jooksul ning edaspidigi püüelda tuleb. Visiooni kohaselt tuleb eelkõige panustada tuule- ja päikeseenergia hajatootmisele ja nutikatele […]

Videoseeria: Igaühe permakultuur

Permakultuur on inimasustuse ja põllumajanduse kavandamise viis, mis jäljendab looduses leiduvaid mustreid, hoiab elustiku mitmekesisust, taastoodab mulda, säilitab pärandkultuure ja palju muudki. Permakultuuriga on võimalik tegeleda kõigil, kes tunnevad tõmmet elurikkuse, looduskeskkonna taastamise, mõnusa mullalõhna ning enda kasvatatud toidu vastu. Kuidas täpselt, vaata juba lähemalt meie kolmest tutvustavast videost allpool. Videosarja esimeses osas räägib Marian […]

ERLi infokiri jaanuar 2021

Üks tihe aasta hakkab läbi saama – ERLi jaoks on see olnud tegus: oleme tegelenud vabaühenduste kliimavõrgustiku loomisega, huvikaitsega õiglase ülemineku vallas, toetanud kliimanoori, propageerinud pakendivabadust ning säästvat põllumajandust, kirjutanud uusi projekte, avaldanud mitmel-setmel teemal artikleid ja pöördumisi koos EKOga, korraldanud suvekooli, festivali ning ikka väga mitu muud päris- ja online-üritust.

Silver Sillak: rohepöördest saab Ida-Virumaa uus lugu

Mis oleks kui põlevkivimaakonnana tuntud Ida-Virumaast saaks hoopis näiteks tuulepealne maakond, päikesemaakond, rohepöörde maakond või midagi sootuks muud? Meie tänased valikud loovad selle, milline on Ida-Virumaa homme ja millisena seda nähakse veel kaua aega hiljem.

Ekspertide ja Ida-Virumaa kohaliku kogukonna koostöös on valminud roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna ettepanekud

Valminud on ERLi ja partnerite tellitud ettepanekud roheplaanile.

ERLi infokiri detsember 2020

Detsembrikuisest infokirjast leiate hetkel toimumas ja tulekul olevad sündmused, möödunud sündmuste järelkaja ja kokkuvõtte, ERLi meedias ilmumised ning põnevat lisalugemist.

Elusama Elukeskkonna Poole #34

Seekordses Elusama Elukeskkonna Poole vestlevad ERL juhatuse liikmed Madis Vasser ja Henri Holtsmeier sellest, kust võiks huvilised saada infot keskkonnamaastikul toimuvast ning millega arvestada uudiste lugemisel.

Ülevaade tuumaenergia riskidest

Keskkonnaühendus Eesti Roheline Liikumine vaatles esialgse ülevaate koostamisel laiemat pilti, fakte ning erinevaid näiteid üle maailma, mis viitavad paljudele tuumaenergia riskidele ja küsitavustele. Otsustasime keskenduda viiele tuumaenergia tõsisemale probleemkohale: jäätmed, turvalisus, tehnoloogia valmidus, koormus riigi rahakotile ja kliimakriisi ajakriitilisus.

Elusama Elukeskkonna Poole #32

Mida tehakse siis, kui konventsionaalsed keskkonnakaitse meetodid nagu petitsioonide kirjutamine ja lobitöö ebaõnnestuvad?

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank
EE941010102051999003 SEB