Kõik uudised

Marilin Eessalu: kooliköökide suur keskkonnajalajälg

Toidu kohta on kõigil oma arvamus ning side sellega väga isiklik. Maitse-eelistused, lapsepõlvelemmikud, kultuurispetsiifilised road, kõikvõimalikud (ja -võimatud) dieedid, kiirtoit ja tervislik toit… Ükskõik mis nurga alt teemat käsitleda, keegi tunneb end ikka puudutatuna. Toidusüsteem moodustab aga globaalse inimtegevuse kliimamõjust rohkem kui kolmandiku, hinnad kallinevad ning palju inimesi kannatab toidupuuduse käes. Midagi peab ju tegema, […]

Värske raport paljastab taasterahastu ohud elurikkusele

Euroopa Komisjoni sõnul peaks taaste- ja vastupidavusrahastu (EUR 672.5 miljardit) tagama ‘rohelise taastumise’ üle Euroopa. Hoolimata ambitsioonikatest eesmärkidest näitab värske Bankwatchi ja EuroNaturi raport, et rahastu ei aita kaitsta ega taastada loodust ning võib kahju sellele isegi suurendada. Euroopa keskkonnarganisatsioonide võrgustikud koostöös kohaliku tasandi partneritega on kokku pannud ühise raporti, mis näitlikustab rahastu suutmatust adresseerida […]

Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

Eestis pakutakse aastas ümmarguselt 36 miljonit koolilõunat (sh lasteaialõunad), hinnanguliselt on nende einete kliimajalajälg kokku 45 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas. See on oluline valdkond, kus avalikul sektoril on väga konkreetsete ja üsnagi lihtsate sammudega võimalik sekkuda oma haldusala kliimamõjusse ning seda vähendada – just seda aitabki teha värskelt valminud juhend. Juhend on suunatud inimestele, kes […]

Infokiri: suvi 2022

Head Eesti Rohelise Liikumise infokirja lugejad! Valminud on ERLi suvine infokiri, mis on sel korral täidetud põnevate suviste üritustega, eesotsas suvekooliga. Oleme ikka olenemata aastaajast tegusad ja aktiivsed mitmel rindel. Eriti suureks fookuseks on olnud viimased kuud Venemaalt pärit fossiilne gaas ja LNG terminal ning sellega seonduvad pöördumised, artiklid ja intervjuud.  Meie ridadega on liitunud […]

Balti riikide ja Soome ühendused kutsuvad üles tegema tihedamat koostööd fossiilsetest kütustest loobumiseks

Ligi 50 kodanikuühendust Balti riikidest ja Soomest kutsuvad ühispöördumisega üles valitsusjuhte edendama regionaalset koostööd kiiremaks loobumiseks fossiilsetest kütustest. Ühendused pakuvad selleks lahendusi alates viivitamatust Vene fossiilkütuste kasutamise keelustamisest kuni ELi kliimapaketi “Eesmärk 55” energeetikat puudutava ambitsiooni tõstmiseni. Kõnealused teemad on arutlusel valitsusjuhtide kohtumisel Euroopa Ülemkogul mai lõpus. Tihedam koostöö nelja riigi energiapoliitika planeerimisel kiirendaks piirkonna sõltumatust […]

Valminud on primaarenergia vähendamise faktileht

Eesti Roheline Liikumine koostöös CEE Bankwatch Networkiga on valmis saanud faktilehe primaarenergia vähendamise võimalikkusest Eestis. Teabeleht on mõeldud taustadokumendiks nii keskkonnaorganisatsioonidele, vabaühendustele kui teistele asutustele, kes seisavad alatihti silmitsi küsimusega, kuidas jätkuvalt kasvava majandusega ühiskonnas tagada energia varustuskindlus. Reaalsus on aga see, et suurenev energiatootmine toimub planeedi kandevõimekuse arvelt, mistõttu on nutikalt juhitud energiasääst kriitilise […]

EL vajab tugevat äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi

Üle 220 vabaühenduse ja ametiühingu, nende seas ka Eesti Roheline Liikumine, nõuavad Euroopa Liidult tugevamat äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi. 23. veebruaril 2022 avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse osas. See direktiiv võiks olla pöördeline samm edasi, et vähendada ettevõtete negatiivset mõju töötajatele, kogukondadele ja keskkonnale kogu maailmas. […]

ERL andis kommentaare LNG teemal Prantsuse ajalehele Libération

Vaatamata kuludele ja keskkonnamõjudele peavad Eesti ja Soome Venemaa fossiilsest gaasist vabanemiseks jagama veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminali. Investeering, mis võib pikendada fossiilkütuste kasutamist aastateks, kirjutab Prantsuse ajaleht Libération. Väljaandesse andsid oma kommentaarid ka Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Madis Vasser ning huvikaitse ekspert Johanna Kuld, mille eestikeelseid tõlkeid saame lahkelt jagada ka ERLi jälgijatega. Veeldatud […]

Eestil tuleb fossiilne gaas järk-järgult asendada taastuvate lahendustega

Täna, 5. mail saatsid Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) peaministrile ning mitmele valdkondlikule ministrile avaliku pöördumise, milles toonitavad vajadust loobuda koheselt Vene gaasist ning lõpetada järk-järgult fossiilse gaasi kasutamine üldse ja seada selleks tähtaeg. Ühenduste hinnangul peavad tulevikulahendused tuginema energiasäästule ja taastuvatele energiaallikatele. Ühenduste hinnangul on tarvis viivitamatult loobuda Vene gaasist ning […]

Infokiri: kevad 2022

Head Eesti Rohelise Liikumise infokirja lugejad! Kevad on alanud tempokalt ning tähtsaid kohtumisi ja arutelusid, põnevaid sündmusi ja lugematutes arvudes erinevaid koolitusi ja veebinare leidub iga ERLi töötaja päevaplaanis. Isegi, kui teemad, mida käsitleme, on küllaltki spetsiifilised, siis on suund ja eesmärk sama – hoida ära projekte, mis viivad Eestit kaugemale looduse taluvuspiiridest. Selle kuu […]

Podcast “Rohepöörane”

Podcast “Rohepöörane” Keskkonnateemad on naljast kaugel. Aga seda probleemi annab parandada! Saates “Rohepöörane” vaatavad Mart Valner ja Madis Vasser otsa viimase aja olulisematele keskkonnauudistele ja vürtsitavad neid teravate ja lõbusate kommentaaridega – Mart arengukoostöö ja õigluse spektri läbi ning Madis energeetika ja kliima vaatepunktist. Rohepesijad, hoidke alt! Rohepöörane · Karm tõde: majandus ei saa lõputult […]

Kuidas lepitada kogukondi tuuleparkide rajamisega?

Globaalse kliimamuutuse mõjude vähendamiseks käivitatud Euroopa Liidu rohepöörde ja Ukraina sõja tõttu muutunud julgeolekukeskkond tõstab teravalt esile Eesti elanike ja ettevõtete energiaga varustamise. Kuigi Eesti maa- ja meretuuleenergia tootmise potentsiaal on suurem riigi energiavajadusest, on tuuleparkide rajamine viimase kümne aasta jooksul takerdunud. Kogu inimkonnale eksistentsiaalset ohtu kujutavate globaalsete kliimamuutuste leevendamiseks on Euroopa Liidu liikmesriigid leppinud […]

Rohepööre on strateegiline ellujäämise küsimus

Kolm Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse eksperti kirjutavad, kuidas saaks Eesti eurofondide abil praeguse eelarveperioodi rahaga rohepöördest maksimumi võtta. Euroopa Liidu 2021.–2027. aasta rahastamisperioodi finantsilised vahendid (Euroopa regionaalarengu fond, ühtekuuluvusfond, sotsiaalfond ja õiglase ülemineku fond) ühes taasterahastuga pakuvad Eestile olulise võimaluse rohepöörde edukaks sooritamiseks. Ilma liialdamata võivad järgmise kümmekonna aasta reformid ja investeeringud olla elu ja […]

Maris Pedaja: õiglane üleminek rohepöörde keskmes

Eurofondide 2021.–2027. aasta rahastamisperiood on ainulaadne, sest esimest korda on liikmesriikidele ette nähtud eraldi koroonakriisist toibumise fond (nn taasterahastu) ja õiglase ülemineku fond, kirjutab Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Maris Pedaja. Õiglane üleminek tähendab selles seoses rohepöördega kaasnevate ühiskondlike muudatuste sotsiaal-majandusliku mõju pehmendamist inimeste jaoks, keda see pööre mõjutab. Ükski fondist saadav investeering ei tohi […]

Fossiilne gaas kui kriiside keskpunkt: energiajulgeoleku parandamiseks on vaja võtta selge suund fossiilse gaasi kasutamise lõpetamise suunas, hoolimata päritoluallikast

Viimase poole aasta jooksul on fossiilne gaas saanud meedias võrreldes varasemaga tavatult palju tähelepanu. Arutelus fossiilse gaasi tuleviku üle keset energiajulgeolekukriisi jäävad tihti kontekstist välja olulised osad, mis puudutavad fossiilse gaasi märkimisväärset rolli nii kliima- kui ka energiahinnakriisis. Kui sõltuvad oleme fossiilsest gaasist? Fossiilne gaas ehk maagaas on peamiselt metaanist koosnev fossiilkütus, mida leidub maakoore […]

Infokiri: varakevad 2022

Head Eesti Rohelise Liikumise infokirja lugejad! Varakevadise infokirja fookuseks on sõjaline kriis ning kliimasõbralike kooliköökide projekt. Lisaks kirjutame mitmetest toimunud sündmustest nagu EKO pöördumine Vabariigi Valitsusele, kus pakutakse keskkonnasõbralikke lahendusi kriisiga toimetulekuks, Mondo Maailmahariduse koolitus või erineva tausta ja identideediga Euroopa noorte visioon tulevikust Roheleppe jaoks. Lisaks palume kõikidel ERLi liikmetel märkida kalendrisse kuupäev 30 […]

EKO pakub avalikus pöördumises keskkonnasõbralikke lahendusi kriisiga toimetulekuks

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis täna peaministrile ja mitmele valdkondlikule ministrile avaliku pöördumise, milles tõi välja võimalused, mis aitaksid samaaegselt leevendada nii Ukraina sõja toimel kerkinud kriisi kui ka keskkonnakriisi. Keskkonda säästvad lahendused on pikaajalised ning samavõrra looduse kui inimese huvides – kui tagame endile keskkonna, kust saame jätkuvalt eluks vajalikku, saame paremini hakkama ka […]

Kuidas vähendada keskkonnamõju kooliköökides?

12. märtsil oli Raadio Kuku saatekülaliseks Eesti Rohelise Liikumise tegevjuht ja CLIKIS-Network – “Kliimasõbralikud kooliköögid” projektijuht Marilin Eessalu. Saates räägiti keskkonnamõju vähendamisest koolide ja lasteaedade köökides ning ka sellest kui olulise mõjuga on näiteks nädala menüü koostamine. Kuula saadet järgi Kuku taskuhäälingust. Foto: Kuku raadio.

Mida tahavad noored tulevikust?

Pärast 2 aastat tööd ja üle 3300 noore küsitlemist on meil hea meel jagada erineva tausta ja identideediga Euroopa noorte visiooni tulevikust Roheleppe jaoks. See noorte visioon võib olla teekaardiks kõikidele sidusrühmadele, et viia ellu süsteemne muutus ja luua Euroopa Rohelepe selliseks, mis arvestab EL noorte soove. Noorte visioonid on tõlgitud ka kümnesse keelde: horvaatia, […]

Eesti Energia õlitehas on jätkuvalt õlitehas

Euroopas puhkenud sõja taustal ei saa jätta tagaplaanile kohalikke suuri keskkonnateemasid – eriti kuna ka seda nimetab ÜRO sõjaks, mida oleme kaotamas. Ärevast olukorrast hoolimata ei saa me endale lubada kvaliteedi langust keskkonnaotsustes, lastes neid teha kaasamata või lühinägelikult. Taustal läheb edasi Enefiti õlitehase kohtuasi, aga ka muud seda puudutavad protsessid. Näiteks keskkonnamõju hindamise algatamise […]

Toidu keskkonnamõju plakatid

Üks pilt ütleb enam kui tuhat sõna – eriti tänapäeva lühikese tähelepanuvälbaga maailmas. Toidusüsteem ja selle keskkonnamõju on ääretult lai, mitmetahuline ja keeruline teema, mistõttu tegime selle arusaadavamaks ja võtsime kokku neljal plakatil. Plakatid on mõeldud koolidele, lasteaedadele või ka muudele keskkonnasõbralikust toidust huvitatud asutustele. Lugege lähemalt infokilde ressursikasutuse, toiduraiskamise, pakendite, mahetoidu jm kohta, mis […]

Eestis investeeritakse EL fondidest vaid alla 1% elurikkusesse

Keskkonnaamet korraldas reedel, 4. veebruaril 2022 ümarlaua, kus keskkonnaministri osalusel räägiti Euroopa Komisjoni algatatud Natura 2000 rikkumismenetlusest Eesti riigi suhtes. Keskkonnaühenduste järjepidevast teavitustööst ja hoiatamisest hoolimata jõuab Eesti elurikkuse seisukorra tõsidus alles nüüd meie riigijuhtide lauale. Miks selline olukord on tekkinud? Teemat avab Eesti Rohelise Liikumise (ERL) huvikaitse ekspertide tiim. Üks näide on Euroopa Liidu […]

Madis Vasser: elektri tegelik hind

Mind jäi möödunud aasta jõuluõhtul avaldatud Netflixi satiirilise menufilmi „Don’t Look Up” lõpukaadritest kummitama ühe peategelase lause: „Ma olen tänulik, et me üritasime.” Ka keskkonnaühendused on ju püüdnud saabuvate hädade teemal häält teha, näiteks 2021. aasta alguse energeetikavisiooniga. Selle dokumendi sissejuhatus nendib: „Eesti energeetikastsenaariumid lähtuvad üldjuhul vaikimisi eeldustest, et tarbimine kasvab järgmise paarikümne aasta jooksul […]

Uus aasta, uus majandus!

Kestlikkuse tagamiseks on meil hädasti vaja liikuda eemale kasvupõhisest majandussüsteemist, mis seab ohtu nii inimeste kui ka eluslooduse heaolu. Friends of the Earth Europe koostöös Eesti Rohelise Liikumisega arendas ja avaldas seitsmest valdkonnast koosneva nägemuse, kuidas 21. sajandile kohane ja keskkonda säästvam majandusmudel peaks tuginema fundamentaalselt teistsugustel põhimõtetel. Et elu säiliks Maa ökoloogilistes piirides, tuleks neid […]

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank