Skip to main content

ERL pakub tööd õiglase ülemineku huvikaitseeksperdile!

2023-11-06 09:58:37

Otsime õiglase ülemineku huvikaitseeksperti, kes seiraks õiglase ülemineku protsessi Ida-Virumaal ja panustaks maakondliku dekarboneerimise ambitsiooni tõstmisesse.

Töö on mitmekülgne ja parajalt väljakutsuv, hõlmates koostööd ülikoolide ja teadusasutustega, töötubade ja ürituste korraldamist ning laiemat huvikaitsetööd: meedias figureerimist ja poliitiliste protsesside mõjutamist. Igapäevaelu lahutamatuks osaks on suhtlus keskkonnaorganisatsioonide, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ELi ametnike, meedia ja teiste partneritega, seda nii koalitsioonide loomise kui ka huvikaitse eesmärgil.

Hea huvikaitseekspert on strateegiline, analüütiline ja initsiatiivikas ning tal on võime süveneda, teha koostööd ja planeerida oma tööd iseseisvalt. Ta valdab vabalt nii  eesti kui ka inglise keelt, väga suur boonus on heal tasemel vene keele oskus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja/või haridus keskkonna või sotsiaalteaduste valdkonnas. Samuti on abiks varasem kokkupuude Euroopa Liidu kliima- ja/või regionaalpoliitikaga, kuid see ei ole kandideerimise eelduseks.

Peamised tööülesanded: 

 • Õiglase ülemineku kampaaniaplaani ja konkreetsete projektitegevuste elluviimine:
  • Ida-Viru dekarboniseerimisplaani töösse suunamine (koostöö teadusasutustega)
  • Projektis ette nähtud töötubade + kaasamisürituste plaani koostamine ja rakendamine
  • 2 väliseksperdi visiidi ettevalmistamine 
  • Panustamine kliimateemalistesse tasemeõppeprogrammidesse
  • Ühistesse raportitesse ingliskeelse sisendi andmine
  • Projekti aruandlus
 • Õiglase ülemineku juhtkomisjoni töös osalemine 
 • Regulaarsetes tiimikõnedes ja projektiga seonduvatel üritustel osalemine (sh välisreisid ja huvikaitse Brüsseli ametnike suunal)
 • Asjakohased sõnavõtud meedias
 • Huvikaitsekohtumised 

Pakume väljaõpet, head eneseteostusvõimalust, paindlikku tööaega ja toetavat meeskonda nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil, samuti võimalust oma tööd projekti edenedes kujundada ja pikendada.

Töökoormus: 0.75 (30 tundi nädalas)
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töötasu: sõltuvalt töökogemusest alates 1450 € kuus (bruto) 

Töökoht asub Tartu kesklinnas, võimalus teha kaugtööd. Kandideerimise soovist anna meile märku NÜÜD JA PRAEGU, saates aadressile info@roheline.ee enda CV ning motivatsioonikiri (max 1 lk). Kandideerimise tähtaeg on 19.11.2023. Edukaks osutunud kandidaadid kutsume intervjuule.

Foto: Freepik.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!