Eesti Rohelise Liikumise tellimusel on valminud SEI Tallinna poolt koostatud analüüs “Planetaarsete piiride kontseptsioon. Ülevaade ja rakendamise väljavaated Eestile”

2024-02-14 13:02:17

Üleilmsete arvutuste kohaselt on enamik planeedi taluvuspiiridest tänaseks ületatud. Raport annab ülevaate olemasolevatest taluvuspiiride metoodikatest, kuid hoolimata kontseptsiooni populaarsusest pole seda keskkonnapoliitikas tõhusalt rakendatud. Riikidele, kes püüavad oma “õiglast osa” arvutada, osutub tihtipeale takistuseks andmete puudus ja keerukus valida sobivad indikaatorid. Hetkel puuduvad ka ühtsed põhimõtted, millele “oma osa” väljaarvutamiseks toetuda. Taluvuspiiride arvutamine nõuab valmisolekut tõstatada ühiskonnas ebamugavaid küsimusi ja ajada tõeliselt vastutustundlikku poliitikat, mis arvestab teiste riikidele tekitatud keskkonnakahjudega. 

Eestis on tarvis tagada “oma osa” leidmiseks ühiskondlik ja poliitiline huvi ning vajalik ressursside kaasamine. See oleks Eesti jaoks väärtuslik info ambitsioonika ja ajakohase keskkonnapoliitika kujundamiseks ja edukaks täideviimiseks.

Uuringut rahastasid LIFE RegENERate projekt ja Aktiivsete Kodanike Fond.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank