Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja

MTÜ Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670) (edaspidi ERL) soovib enda liikmetele ja vabatahtlikele edastada e-posti teel keskkonnaalaseid uudiseid ja teavitusi, kutseid üritustele ning muud asjakohast informatsiooni (edaspidi infokirjad). Isikuandmete vajaliku kaitse tagamiseks infokirjade saatmisel järgib ERL käesolevaid privaatsustingimusi.

Isikuandmed, mida ERL töötleb

ERL-i poolt edastatava infokirjaga on võimalik liituda veebilehel www.roheline.ee, sisestades vastaval veebilehel oma kontaktinformatsiooni (nimi, telefon, e-posti aadress). ERL saadab infokirju vaid e-posti teel. Teie isikuandmetele võivad ligi pääseda ERL-i töötajad, kes tegelevad ERL-i kommunikatsiooniga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui astute ERL-i liikmeks või hakkate ERL-i vabatahtlikuks ning annate infokirjade saamise soovist ERL-i kodulehe kaudu teada, siis kasutab ERL Teie andmeid Teie nõusoleku alusel.

Andmesubjekti õigused

Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. ERL jätkab Teile infokirjade saatmist seni, kuni Te ERL-i infokirjade saamisest loobute. Ettepanekute tegemiseks, aga ka oma isikuandmete töötlemise lõpetamise, isikuandmete parandamise, samuti isikuandmetele juurdepääsu saamise eesmärgil palume võtta ühendust e-posti aadressil info@roheline.ee.

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank
EE941010102051999003 SEB