Skip to main content

Eesti lood keskkonnamuutustest

Eestis pole puudust kvaliteetsetest keskkonnauuringutest – võetakse proove, tehakse hinnanguid keskkonnamõjudest. Vähem aga kajastatakse kohalike elanike arvamust neid mõjutavatest keskkonnaprobleemidest. Seetõttu on MTÜ Eesti Roheline Liikumine algatanud projekti „Eesti lood keskkonnamuutustest“, mille eesmärgiks on koguda Eesti inimeste lugusid keskkonnamuutustest.

Arengukoostöö Ümarlaua rahastuse toel on läbi viidud Ida-Virumaal ligi 30 intervjuud kohaliku elanikuga, et uurida, kuidas põlevkivi kaevandamine nende igapäevaelu mõjutab. Vestluste põhjal on valminud kokkuvõtted. Oleme hakanud aktiivselt mõtlema, kuidas teatud korduvatele probleemidele lahendusi leida. Kutsume huvilisi üles oma mõtteid meiega jagama Facebooki lehel . Head lugemist ja kaasa mõtlemist!

Miks me seda teeme?

Rääkides keskkonna- ja kliimamuutustest, tuuakse sageli näiteid globaalselt tuntud kriisipiirkondadest, kuid vähe räägitakse keskkonnamuutuste mõjust Eesti enda elanikele. Tihti on see teema ka aktuaalne vaid vahetult peale muutuste ilmnemist. Selleks, et teadmine kohalikest keskkonnateemadest ühiskonnas püsiks, on vaja neist pidevalt märku anda.

Miks just lood?

Selleks, et ühiskonnas muutuseid esile kutsuda, on vaja liigutada suurt hulka inimesi. Loo jutustamine on mõjuvõimas vahend, et selleks tõuget anda. On lugusid, mille jagamine muudab maailma ja meid ümbritsevaid inimesi. Lood hõlmavad inimeste isiklikke ja personaalseid emotsioone ning lugudele reageerimine on erinev sellest, kuidas reageeritakse faktidele ning statistikale.

Miks põlevkivikaevandusalad?

Põlevkivi on Eesti üheks väärtuslikumaks maavaraks. Seda on peetud oluliseks energeetilise sõltumatuse loomisel. Kahjuks muudab selle kaevandamine elukeskkonda, kuigi otsesed mõjud elanikkonnale on lokaalsed ning muu Eesti elanikkonnale tundmatud. Põlevkivist elektritootmine viib atmosfääri kasvuhoonegaase, mis põhjustab globaalseid kliimamuutuseid. Väiksemas mastaabis kaasneb põlevkivikaevandamisega elanikke ja loodust häirivaid probleeme joogivee kvaliteedi, õhusaaste, müra ja vibratsiooniga. Mida arvavad maa-alusest kaevandamisest Ida-Virumaa elanikud? Kuidas see mõjutab nende igapäevaelu? Vastuseid sellele leiab lehelt​ Kogutud lood.

Projektijuht

Ederi Ojasoo

Koduleht

Projekti toetab

Teavitust aitab teha Euroopa Liit. Sisu eest vastutab MTÜ Eesti Roheline Liikumine ja see ei väljenda EL-i seisukohti.