Raport “Beyond profit: How to reshape the European Green Deal for people’s well-being”

2024-03-12 14:18:55

Ajal kui Euroopa valmistub otsustavateks valimisteks, varjutab Euroopa roheleppe rahastamist ja tulevikku ebakindlus. Edasipüüdlikest kavatsustest hoolimata edeneb keskkonna ja majanduse taastumine aeglase tempoga, suutmata inimeste heaolu parandada. Seda suuresti seetõttu, et mõjukad ettevõtted teevad innukalt lobitööd, mis ei too üldist kasu ning koormavad kodanikke.

Citizens’ Observatory on Green Deal Financing’i avaldatud terav raport – “Beyond profit: How to reshape the European Green Deal for people’s well-being” – analüüsib olulisi EL-i rahastamismehhanisme, nagu Taaste- ja Vastupidavusrahastu (RRF) ja InvestEU. Antud raport paljastab olulised puudused strateegilistes prioriteetides ja nende rakendamises ning näitab, et ELi investeerimisstrateegia kalduvub eelistama tehnoloogilist innovatsiooni ja konkurentsivõimet inimeste põhivajaduste ja keskkonnasäästlikkuse arvelt.

Tugevama kliimakava loomiseks Euroopas rõhutatakse raportis vajadust eelistada avaliku sektori investeeringuid, arendada demokraatlikku planeerimist ning suunata fookus õiglastele ülemineku strateegiatele lühiajalise ettevõttekasumi asemel.

Raport valmis Citizens’ Observatory on Green Deal Financing projekti raames, kaasates üheksa erineva kodanikuühiskonna organisatsiooni otsest kogemust ja sisaldades seitset individuaalset juhtumiuuringut, pakkudes infot otse allikast. 

Tutvu rapordiga siin:

Vaata raportit tutvustavat veebinari:

Rohkem infot Citizens’ Observatory on Green Deal Financing projekti tegemiste kohta: https://bankwatch.org/citizens-observatory 

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank