Skip to main content

Eesti Roheline Liikumine on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon eesmärgiga parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile.

Eesti Roheline Liikumine asutati 1988. aastal nn fosforiidisõja ajal. Läbi aastate on ERL tegelenud keskkonnakaitsega selle kõigis vormides, praegusel hetkel keskendume oma töös kolmele suuremale valdkonnale:

  • Energia ja kliima
  • Fosforiit ja maavarad
  • Majandus ja tarbimine

Soovime oma tegevusega jõuda selleni, et oleme võimelised kohanema kliimamuutustega, sh meie allesjäänud looduskeskkonda hoides ja taastades, ning minema ühiskonnana üle õiglasele ja säästlikule majandusmudelile, et tagada elamisväärne keskkond ka meie lapselastele.

ERL on mõjukas keskkonnaorganisatsioon

1988

ERL luuakse fosforiidisõja haripunktil massilise rahvaliikumisena, mille kogunemistel osales korraga üle 5000 inimese. Esimesse ERL juhatusse valitakse Lennart Meri, Endel Lippmaa, Rein Einasto jt tuntud ühiskonnategelased.

1990

ERL senine esimees Toomas Frey nimetatakse Eesti üleminekuvalitsuse keskkonnaministriks

1991

eraldub parteipoliitikale keskendunud tiib ja ERL jätkab valitsusvälise survegrupina

1992

ERL korraldatud roheliste rattaretkel protesteeritakse Paldiski tuumaallveelaevade vastu

1994

ERL korraldab mõjuka globaalse keskkonnavõrgustiku Friends of the Earth International aastakoosoleku

1998

ERL kutsel käib Eestis kuulus ökofilosoof ja süvaökoloogia (deep ecology) alusepanija Arne Naess

2000

ERL korraldab 50 aktivistile bussireisi Haagi kliimaläbirääkimiste demonstratsioonile

2001

ERL algatab oma esimene kohtuasja, millega nõutakse riigilt uuele põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskavale keskkonnamõjude hindamise läbiviimist

2003

ERL algatab Eesti esimese Õiglase kaubanduse (Fair Trade) kampaania ja toodete organiseeritud maaletoomise

2006

ERL kaardistab Lõuna-Eesti ristipuude asukohad, et algatada nende kaitse alla võtmine

2007

ERL üksikisikust liikmete arv ületab 1000 piiri

2017

ERL koostab rahvaalgatuse “Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit”, mis jõuab olulise tähtsusega riikliku küsimusena ka Riigikokku.

2019

  • Rahvaalgatus “Kliimaneutraalne Eesti 2035” kogub ligi 3000 allkirja.

2021

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) premeeris ERLi silmapaistvat kliimaprojekti

2022

ERLi juhatuse liige Madis Vasser teeb ettekande Riigikogus: “Kliimaneutraalne Eesti 2035 – vajalik, võimalik ja väärtuslik”