Skip to main content

Webinar: “Let’s talk about solutions – how could biodiversity and renewable energy coexist?”

Click here to read the text in Estonian!

2. novembril toimus Eesti Rohelise Liikumise veebiseminar “Räägime lahendustest – kuidas saaksid taastuvenergia ja elurikkus koos eksisteerida?

Taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks püüavad paljud riigid taastuvenergia projektidele lubade saamise menetlemist ja mõjuhinnanguid kiirendada. Kuigi investeeringud taastuvenergiasse on vajalikud ja kasulikud, on paralleelselt tarvis arutada, kuidas saaksime puhta energia poole püüdlemisel tagada kergesti haavatava elurikkuse säilimise.

Kuna suur nõudlus taastuvenergia kasutuselevõtu ja maavarade kaevandamise järele avaldavad elurikkusele tohutut mõju, oli veebiseminari eesmärgiks keskenduda lahendustele ning püüda vastata küsimusele kuidas minimeerida päikese- ja tuuleparkide arendamise mõju bioloogilisele mitmekesisusele.

Lisaks arutasime, kuidas tagada edukas koostöö kohalike kogukondadega, et taastuvenergia arendused saaksid paikneda lähemal inimestele ja mitte elurikkuse tuumkohtades. Läbi lahenduskeskse lähenemise tõid oma ala eksperdid näiteid, kuidas taastuvenergia arendusi targemalt planeerida.

Programm:

 • 15:00 – 15:10 – Sissejuhatus
 • 15:10 – 15:25 – Silver Sillak, Kliimaministeerium: “Kuidas lepitada kogukondi tuuleparkide rajamisel?
 • 15:25 – 15:55 – Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fond & Krista Takkis, Tartu Ülikool: “Elurikkust toetav päikesepark”
 • 15:55 – 16:15 – Søren Enghoff, Spoor (Taani): “Tehisintellekti nägemus looduse ja tuuleparkide kooseksisteerimise võimalikkusest”
 • 16:15 – 16:45 – Küsimuste ja vastuste voor, kokkuvõte.

In order to meet renewable energy goals, many countries are pushing to expedite their permitting procedures and impact assessments for renewable energy projects. While it’s beneficial to push for more renewable energy systems, it’s imperative that we discuss how we can balance the pursuit of clean energy with preserving our remaining biodiversity.

As the rapidly increasing demand for renewable energy and mining for resources has already had a huge effect on biodiversity, the aim of the webinar was to find solutions on how to minimize the impacts of solar and wind parks on biodiversity.

In addition, we discussed how to ensure successful cooperation with local communities so that renewable energy developments can be located closer to people and not in biodiversity hotspots. Through a solution-oriented approach, the expert speakers provided examples of how to wisely plan renewable energy developments.

Webinar program:

 • Introduction
 • Silver Sillak – How can we reconciliate local communities with renewable energy development? 
 • Ingrid Nielsen and Krista Takkis – Biodiverse solar parks
 • Søren Enghoff – Facilitating nature coexistence with wind farms through AI based environmental monitoring
 • Q&A
 • Summary

Watch the webinar:

Presentations

Presentation of Silver Sillak: “How can we reconciliate local communities with renewable energy development?”

Silver Sillaku esitlus: “Kuidas lepitada kogukondi tuuleparkide rajamisel?

Presentation of Ingrid Nielsen and Krista Takkis: “Biodiverse solar parks”

Ingrid Nielseni & Krista Takkise esitlus “Elurikkust toetav päikesepark”

Presentation of Søren Enghoff: “Facilitating nature coexistence with wind farms through AI based computer vision”

Søren Enghoffi esitlus: “Tehisintellekti nägemus looduse ja tuuleparkide kooseksisteerimise võimalikkusest”

This webinar was organized by the Estonian Green Movement within the “Citizens’ Observatory for Green Deal Financing” project, financed by European Education and Culture Executive Agency (EACEA).