ERLi rahastuspõhimõtted

Eesti Rohelise Liikumise projektirahastus tuleb põhiosas Euroopa Liidu ja Eesti fondidest. Väiksema osa moodustavate eraõiguslike fondide ning ettevõtetelt pärinevate annetuste puhul lähtume põhimõttest, et oleme oma tegevust puudutavates otsustes vabad ja meie esmane prioriteet on olla läbipaistev ning usaldusväärne.

Keskkonnakaitselises töös puutume sageli kokku ettevõtetega, mille tegevus kahjustab otseselt meid ümbritsevat keskkonda – vett, õhku, looduslikke ressursse. Kuigi ERL toetab ettevõtete püüdlusi muutuda päriselt rohelisemaks ning olla nii keskkondlikult kui sotsiaalselt vastutustundlikud, on meie jaoks oluline vältida rohepesu.

Seetõttu oleme ettevõtete poolsete toetuste ning annetustega eriti ettevaatlikud, kaaludes igal üksikjuhul järgnevaid kriteeriume:

 1. Kas ettevõte toetab ERLi eesmärke?
 2. Kas ettevõte on tuntud saastaja ning keskkonnahävitaja?
 3. Kas ettevõte on rikkunud keskkonnaseadusi?
 4. Kas ettevõttel on arvestatavad keskkonnaeesmärgid?

ERL jaoks kehtib meie jaoks ühe olulisema globaalse keskkonnavõrgustiku Friends of the Earth annetuste poliitika: https://foe.org/about-us/accountability/corporate-donation-policy/

 

Eesti Rohelist Liikumist on viimastel aastatel toetanud:

Eestist

Välismaalt

1980ndatel ja 1990ndatel oleme toetusi saanud mh paljudelt välissaatkondadelt või riiklikelt fondidelt (Holland, Kanada, Norra, Rootsi, USA, Ühendkuningriik) ja mitmetelt välismaistelt fondidelt (nt Regional Environmental Centre, Friedrich Ebert Foundation).

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

  Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
  +372 5645 4459
  info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank