Juunis 2024 avaneb ELi kodanikel võimalus aidata kujundada ELi järgmist viieaastast poliitilist tsüklit ning seeläbi määrata Euroopa pikaajaline tulevik.

Sinu hääl ELi valimistel ei mõjuta mitte ainult sind ennast, vaid väljendab ka avalikku huvi osaleda otsustusprotsessides, mis mõjutavad meie igapäevaelu.

Kiireloomuliste globaalsete väljakutsete kontekstis, eriti kliimamuutustega tegelemise hädavajaduse valguses, muutub ELi valimistel osalemine oluliseks vahendiks jätkusuutlike poliitikate propageerimiseks. EL mängib võtmerolli keskkonnaseaduste kujundamisel, jätkusuutlike algatuste propageerimisel ja piirkonna suunamisel õiglasema tuleviku suunas.

Kas Euroopa on oma ülesannete kõrgusel? Energiahindade tõus ja üldine inflatsioon, mis algasid enne Ukraina sõda, kuid on pärast seda kiirenenud, on toonud kaasa paljude elatustaseme languse. Energiakriis on näidanud meile, et juurdepääs taskukohasele energiale on põhivajadus ja et Euroopa energiaturul domineerivad eraenergiaettevõtted kasutavad selliseid hetki oma kasumi suurendamiseks, selle asemel et eelistada taskukohast energiat. On enam kui ilmne, et Euroopa Liit ei ole rakendanud kõiki meetmeid kindlustamaks inimestele nende põhivajaduste rahuldamine, nagu korralik eluase, juurdepääs tervishoiule, haridusele ja taskukohase hinnaga puhas energia, vesi, toit ja liikuvus ning põhisissetulek. 

Siit lehelt leiad olulist teavet Euroopa Parlamendi valimiste osas. Meie ja teiste keskkonnaorganisatsioonide ootused järgmisele Euroopa Parlamendile, eesootavaid üritusi või salvestisi, mis seonduvad järgmiste valimistega ja palju teisi kasulike materjale, mis aitavad sul oma valikut teha. 

Miks peaks hääletama 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel?

Sinu hääl saab toetada Eesti esindajaid ja poliitikaid, mis on kooskõlas sinu väärtuste ja vajadustega, ning tagada, et meie ühine hääl oleks tugev nendel küsimustel, mis kõige rohkem loevad. See on meie võimalus nügida Euroopat keskkonnaprobleemide tegelemise suunas. Seekordne viieaastane tsükkel on olulisem kui kunagi varem. Prognooside kohaselt valitakse järgmisel aastal tõenäoliselt tagasi vaid 42% praegustest saadikutest, ülejäänud parlamendiliikmed (peaaegu 58%) koosneks aga täiesti uutest saadikutest. See võib veelgi kasvada uute erakondade tekkimise tõenäosuse tõttu, mis tooks kaasa täiendavate kohtade loomise. Seetõttu on eelseisva tsükliga seotud märkimisväärsed võimalused ja riskid.

Kaalul on Euroopa roheline kokkulepe, mis on ELi algatus kliimaneutraalsuse saavutamiseks, elurikkuse vähenemise peatamiseks ning keskkonnasäästliku ja õiglase ümberkujundamise tagamiseks Euroopas. Viimastel aastatel on üha sagedamini toimunud märkimisväärseid rünnakuid ELi ambitsioonide vastu selliseid poliitikaid saavutada. Õigete kandidaatide ja erakondade valimine aitab seega Euroopa õigele teele tagasi viia ja tagada, et Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid saavutatakse. Teie hääl on otsustava tähtsusega tagamaks, et Euroopa liigub edasi, mitte tagasi.

Millised on Eesti Rohelise Liikumise ootused järgmisele Euroopa Parlamendile?

Keskkonnaühenduste soovitused erakondadele Euroopa Parlamendi valimisteks


Keskkonnaühenduste ootustest rääkis RaadioKuku saatele Ilmaparandaja ELFi kliimapoliitika ekspert Maia-Liisa Anton

Keskkonnadebatt Euroopa Parlamendi valimiste eel: kuidas ohjeldada keskkonnakriisi?

22.02 andis Euroopa Parlamendi valimiste aruteludele avapaugu Eesti Rohelise Liikumise ja Eestimaa Looduse Fondi korraldatud debatt Kultuurikatlas,  mis keskendus erakondade seisukohtadele Euroopa Roheleppe elluviimisel. 

Debatt oli esimene sissevaade erakondade mõtetesse sel aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel. Saime kuulda, mille eest poliitikud Euroopas seisaksid ning milliseid samme oodatakse järgmiselt Euroopa Komisjonilt ja Parlamendilt, et saavutada kliima- ja keskkonnaeesmärke kõige problemaatilistemates sektorites nagu näiteks elurikkus, energeetika ja põllumajandus.

Galerii

Slaidid

Vaata debati salvestust siin


Antud materjalid on koostatud projekti “Citizens’ Observatory for Green Deal Financing” raames, mida rahastab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA). Materjalid valmisid Euroopa Liidu rahalisel toel. Esitatud seisukohad ja arvamused kuuluvad vaid autoritele ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti. Ei Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada.

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank