Skip to main content

Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

2022-06-17 09:18:03

Eestis pakutakse aastas ümmarguselt 36 miljonit koolilõunat (sh lasteaialõunad), hinnanguliselt on nende einete kliimajalajälg kokku 45 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas.

See on oluline valdkond, kus avalikul sektoril on väga konkreetsete ja üsnagi lihtsate sammudega võimalik sekkuda oma haldusala kliimamõjusse ning seda vähendada – just seda aitabki teha värskelt valminud juhend.

Juhend on suunatud inimestele, kes vastutavad koolide, lasteaedade või miks ka mitte teiste avalike asutuste (vanglad, haiglad, hooldekodud) toitlustamise eest erinevatel ametikohtadel. Tutvustame 19 aspektist koosnevat CLIKIS-metoodikat, mis hõlmab nii menüü, seadmete ja nende kasutuspraktikate kui ka jäätmekäitluse analüüsimist. Meetmeid on mitmeid ja enamikul neist on kliimakaitses eraldiseisvana vaid väike roll, kuid kõiki soovitusi kombineerides on võimalik säästa kuni 40% toidu- ja köögitehnika valdkonnas tekkivatest kasvuhoonegaasidest.

Käesolev manuaal on valminud projekti „CLIKIS-Network: kliimasõbralikud kooliköögid“ raames ning tugineb CLIKIS-projekti (ning sellele eelnenud KEEKS-projektide) analüüsitulemustele. Meie eesmärk on konkreetsetele ja selgetele kliimamõju arvutustele tuginedes näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik kliimamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kvaliteetset ning taskukohast toitu.

Juhendit on võimalik lugeda mitmel moel:


Köökide kliimamõju hindamise juhend valmis projekti “CLIKIS-Network: Kliimasõbralikud kooliköögid” raames aastal 2022. Kunstnik-kujundaja: Egle Ehtjen.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!