CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid

Meie toidu keskkonnamõju on väga suur ja igapäevased valikud määravad palju. Kooliköökide kliimasõbralikumaks muutmine annab olulise panuse süsinikuemissioonide vähendamisse.

Projekti „CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid“ eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik keskkonnamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kõrgekvaliteetset ning taskukohast toitu.

Projekt pakub kaheksale Eesti lasteaiale ja koolile võimalust analüüsida oma köögi seadmeid, menüüd, toiduvalmistamise praktikaid ning jäätmekäitlust, tutvustades keskkonnasõbralikumaid alternatiive seal, kus on arenguvõimalust. Analüüsiks kasutatakse Saksamaal välja töötatud 19 aspekti hindavat meetodit, mida tutvustavad projektipartneri IZT (Institute for Future Studies and Technology Assessment) eksperdid.

Projekti väljundid:

 1. 1. CLIKIS meetodi koolitus treeneritele
 2. 2. Kaheksa Eesti kooli- ja lasteaiaköögi süvaanalüüs ning rohelise arengu kava
 3. 3. Juhendmaterjal kooliköökide keskkonnasõbralikumaks muutmiseks
 4. 4. Õppematerjal toiduvalikute keskkonnamõju kohta
 5. 5. Üleeuroopaline CLIKIS-Network võrgustik
 6. 6. Keskkonnasõbralike kooliköökide konverents aastal 2022

 

26. jaanuaril 2021 kell 11:00 toimub veebi vahendusel infopäev osalevatele koolidele, lasteaedadele ja teistele asjaosalistele.

Registreeru siin.

 

Osalevad köögid

Tartu Descartes’i Kool

Tartu lasteaed Pääsupesa

Võru lasteaed Sõleke

Narva lasteaed Käoke

Narva Vanalinna Riigikool

Viimsi kool

Heimtali Põhikool

Tallinna Magdaleena lasteaed

Projekti rahastaja

Projekti “CLIKIS-Network – Climate and Energy Efficient Kitchens in Schools” toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projektilepingust nr 81260355. EUKI on Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend.
Rakendamist toetab Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (projekti kestus 9/2019 – 12/2022).

Sellel kodulehel avaldatud arvamused on ainuüksi avaldaja vastutus ega peegelda tingimata Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi vaateid.

Projektijuht

Marilin Eessalu

Kliimamõju hindaja

Sirly-Ann Meriküll


CLIKIS infoleht

Eestikeelne voldik ülevaatliku infoga projekti kohta.


KEEKS-projekt Saksamaal, millest kasvas välja ka CLIKIS-projekt (veebileht saksa keeles).

Kasulikke linke


Projektipartnerid

IZT on üks Euroopa juhtivatest tulevikutehnoloogiate uurimisasutustest, mille eesmärgiks on suure ühiskondliku kasuga tulevikule orienteeritud projektide arendamine. Oma uurimuste abil edendab IZT innovaatiliste keskkonnasäästlike toodete, protsesside ja teenuste arengut majanduses ja poliitikas, toetades poliitikakujundajaid, ettevõtteid ning ühiskonda.

Wuppertal Institute on jätkusuutlikkusega tegelev uurimisasutus, mis keskendub kliimamõju hindamisele ning praktiliste lahenduste leidmisele.

Red Fork on ettevõte, mis teeb juhtivat uurimis- ja arendustööd biotehnoloogia ning tervisliku toitumise alal Horvaatias. Red Fork töötab eelkõige koolide ja lasteadadega, pakkudes rahvusvaheliselt tunnustatud Healthy Meal standardit. Ettevõte ühendab endas ekspertteadmised ning kire biotehnoloogia, tervisliku toitumise, uudse ärimetoodika ning IT-lahenduste vastu.

 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

  Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
  +372 5645 4459
  info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank
EE941010102051999003 SEB

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!