Skip to main content

CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid

Meie toidu keskkonnamõju on väga suur ja igapäevased valikud määravad palju. Kooliköökide kliimasõbralikumaks muutmine annab olulise panuse süsinikuemissioonide vähendamisse.

Projekti „CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid“ eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik keskkonnamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kõrgekvaliteetset ning taskukohast toitu.

Projekt pakkus kaheksale Eesti lasteaiale ja koolile võimaluse analüüsida oma köögi seadmeid, menüüd, toiduvalmistamise praktikaid ning jäätmekäitlust, tutvustades keskkonnasõbralikumaid alternatiive seal, kus on arenguvõimalust. Analüüsiks kasutatakse Saksamaal välja töötatud 19 aspekti hindavat meetodit, mida tutvustavad projektipartneri IZT (Institute for Future Studies and Technology Assessment) eksperdid.

Taust

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada süsinikuemissioone 40% aastaks 2030 ning 80-90% aastaks 2050, eelkõige läbi taastuvenergia ning energiatõhusamate lahenduste. Toidu kliimamõju on võrreldav nii eluaseme kui transpordisektori näitajatega, kuid erinevalt auto kütusekulust ei ole see nii selgelt nähtav. Toidu süsinikujälg koosneb mitmest otsesest ja kaudsest faktorist: vihmametsade raadamine lihaloomade sööda või soja kasvatamiseks, loomade metaanieritamine, toidu jahutamisele kasutatav energia, kunstlike väetiste kasutamine, toidujäätmete hulk ning see, millise teekonna toit meie lauale jõudmiseks on läbinud.

Köökide analüüs

Kooli- ja lasteaiaköökide analüüsiks kasutatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-meetodit, mis hindab:

  • seadmete efektiivsust,
  • köögi energiatarvet,
  • personali käitumist ning praktikaid,
  • jäätmete teket ning sorteerimist,
  • menüüd ning pakutavate toitude kliimamõju.

Kliimasõbraliku koolitoidu veebikursus

Kõik huvilised saavad osa võtta ingliskeelsest kliimasõbraliku koolitoidu veebikursusest. Iga õppemoodul sisaldab arutelufoorumit, ühte või kahte lühikest tutvustavat videot, slaide, küsimusi õpitud sisu kohta ja tagasisidevormi.

Kui soovite vastata küsimustikule ja/või anda tagasisidet, peate olema olema registreeritud kasutaja. Seda on võimalik teha ka anonüümselt, logides sisse külalisena:

Kasutaja: clikisguest
Salasõna: CLIKISguest#1


Konverents „Keskkonnasõbralik koolitoit = tervislik koolitoit“ 7. oktoobril 2022 Tartu loodusmajas

Eesti Roheline Liikumine ja Taimne Teisipäev kutsuvad kõiki huvilisi konverentsile „Keskkonnasõbralik koolitoit = tervislik koolitoit“, kus võtame luubi alla just need aspektid, millele tähelepanu pöörata, kui soovime, et meie toidulaud oleks ühtaegu kestlik, maitsev ja tervislik.


Konverents: Kliimasõbralik koolitoit

CLIKIS võrgustik koostöös Eesti Rohelise Liikumisega viisid 8. aprillil 2022 läbi üle-euroopalise veebikonverentsi “Kliimasõbralik koolitoit”.

Sõna sai ka Eesti Rohelise Liikumise tegev- ja projektijuht Marilin Eessalu, kes andis ülevaate Eesti kooliköökide kliimamõju analüüsitulemustest ning rääkis lähemalt valdkonna võimalustest keskkonnamõju vähendamiseks.


Veebinar: Jätkusuutlik toit

Kas tead, kui suur on tänapäevase toidutootmise keskkonnamõju?
6. aprillil 2021 toimus Eesti Rohelise Liikumise tegevjuhi Marilin Eessalu ning kooliköökide kliimamõju hindaja Sirly-Ann Merikülli veebinar, kus käsitleti teemasid:
  • miks palmiõli on problemaatiline;
  • kui palju kaob maailmast igal aastal mulda;
  • millised on alternatiivid, mis hoiavad mitmekesisust ning tagavad tervisliku toidulaua.
Üritust saad järgi vaadata siit:
 

Osalevad köögid

Tartu Descartes’i Kool

Tartu lasteaed Pääsupesa

Võru lasteaed Sõleke

Narva lasteaed Käoke

Narva Vanalinna Riigikool

Viimsi kool

Heimtali Põhikool

Tallinna Magdaleena lasteaed

Projekti rahastaja

Projekti “CLIKIS-Network – Climate and Energy Efficient Kitchens in Schools” toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projektilepingust nr 81260355. EUKI on Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend.
Rakendamist toetab Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (projekti kestus 9/2019 – 12/2022).

Sellel kodulehel avaldatud arvamused on ainuüksi avaldaja vastutus ega peegelda tingimata Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi vaateid.

Projektijuht

Marilin Eessalu


CLIKIS infoleht

Eestikeelne voldik ülevaatliku infoga projekti kohta..

Täpsemalt infokirjast


KEEKS-projekt Saksamaal, millest kasvas välja ka CLIKIS-projekt (veebileht saksa keeles).

Kasulikke linke


Projektipartnerid

IZT on üks Euroopa juhtivatest tulevikutehnoloogiate uurimisasutustest, mille eesmärgiks on suure ühiskondliku kasuga tulevikule orienteeritud projektide arendamine. Oma uurimuste abil edendab IZT innovaatiliste keskkonnasäästlike toodete, protsesside ja teenuste arengut majanduses ja poliitikas, toetades poliitikakujundajaid, ettevõtteid ning ühiskonda.

Wuppertal Institute on jätkusuutlikkusega tegelev uurimisasutus, mis keskendub kliimamõju hindamisele ning praktiliste lahenduste leidmisele.

Red Fork on ettevõte, mis teeb juhtivat uurimis- ja arendustööd biotehnoloogia ning tervisliku toitumise alal Horvaatias. Red Fork töötab eelkõige koolide ja lasteadadega, pakkudes rahvusvaheliselt tunnustatud Healthy Meal standardit. Ettevõte ühendab endas ekspertteadmised ning kire biotehnoloogia, tervisliku toitumise, uudse ärimetoodika ning IT-lahenduste vastu.