Õiglane äri, õiglane maailm

Just praegu oleme me väga lähedal, et muuta aastakümneid kehtinud võimusuhted hiigelkorporatsioonide ja kohalike kogukondade vahel õiglasemaks – Euroopa Liit arutab kuni 2023. aasta lõpuni äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi (Corporate Sustainability and Due Diligence Directive – CSDDD) sisu üle. Direktiivi eesmärk on tagada, et Euroopa suurettevõtete tegevus oleks inimõigusi austav ja keskkonnahoidlik igas tarneahela etapis.

Keskkonna- ja inimõiguste ühendused üle kogu maailma on seda protsessi pingsalt jälginud ning valjuhäälselt nõudnud tugevat direktiivi, reeglite ja piirangutega äritegevusele, et hoida keskkonda, vähendada erasektori süsinikuheidet ning tagada inimõiguste rikkumiste ohvritele ligipääs õigusemõistmisele.

Jäänud on veel mõned kohtumised direktiivi lõpliku sõnastuse üle aruteluks ja kompromissideni jõudmiseks, mis tähendab, et see on ka tavainimeste ja kodanikuühenduste viimane võimalus mõjutada valitsusi, et nad toetaks läbirääkimistel tugevat ja õiglast seadust.

Euroopa ettevõtted on aastakümneid oma töötajaid ekspluateerinud, looduslikke elupaiku hävitanud, kogukondi oma kodudest välja tõstnud, miljoneid hektareid puid langetanud ning kasvuhoonegaase atmosfääri paisanud. Korporatsioonide lobistid teevad kõvasti tööd kulisside taga, et midagi ei muutuks.

Inimesed ja planeet on liiga kaua kannatanud korporatsioonide kasuahnuse tõttu! Hiigelettevõtted ei peaks saama inimõigustest ning keskkonnaregulatsioonidest niisama lihtsalt üle sõita. Nõuame üheskoos Euroopa Liidus seaduseid, mis kaitsevad inimõigusi ja kliimat ettevõtete ekspluateerimise eest.

Õiglasem maailm on võimalik. Selline maailm, kus ettevõtted austavad töötajate õigusi ning kogukondade elu ja elatusvahendeid, tõstavad tootjad vaesusest välja ja võimaldavad planeedil edeneda. Selline, kus inimeste õigused kogu maailmas leiavad kaitset, kui halb äri on neile kahju tekitanud. Seadustega, mis võtavad ettevõtted vastutusele, ei ole meile vajalikud tooted enam seotud kannatuste ning hävinguga.

2022. aasta alguses esitas Euroopa Komisjon ettepaneku muuta äriühingute vastutus reaalsuseks. Kuid see on vaid esimene samm ekspluateerimisele rajatud tarneahelate puhastamisel.

Nüüd vajame me kõigi abi, et seista vastu korporatsioonide lobistidele, kes teevad kõvasti tööd kulisside taga, et see seadus tuleks võimalikult nõrk. Meie peame seisma seaduste eest, mis tõesti muudavad ettevõtluse õiglasemaks. Et kehtestataks reeglid, mis toimivad teie, meie ja planeedi heaks, millest me kõik sõltume. Sest õiglases maailmas peab ka äri olema õiglane.

Projektijuht

Marilin Eessalu


Üle-euroopaline kampaania

Estwatch

Eestiga seotud ettevõtete ja organisatsioonide vastutustundlikkust jälgib lisaks ERLile ka MTÜ Estwatch.

Kirjuta ministritele!

Tugev tarneahelate seadus tähendab seda, et:Projekti toetavad

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank