Skip to main content

Toimetulek kliimamurega: õppemeetodid Euroopa noorte vaimse tervise jaoks


MIS ON KLIIMAMURE?

Eesti Roheline Liikumine puutub igapäevaselt kokku keskkonnaprobleemidest põhjustatud ärevuse ja depressiooniga nii noorte kui vanemate seas ning on kursis vastava teema arengutega välismaal. Kuigi sõna kliimamure viitab murele, hõlmab see seisund erinevate emotsioonide kogumit nagu viha, lein, meeleheide, kurbus, hirm, lootusetus, süütunne, jõuetus, häbi, masendus jm.

Kliimamure all mõistetakse peamiselt:

  • kroonilist hirmu keskkonnasüsteemide kokkuvarisemise ees;
  • ärevust/ahastust seoses halvenevate keskkonnaoludega ja kliimamuutusega;
  • muret seoses ökoloogilise kriisiga.

Kliimamure on loomulik kohanemisreaktsioon tõelistele eksistentsiaalsetele ohtudele ning võib mõjutada inimese elu erinevaid tasandeid negatiivselt.

Image by Freepik.

PROJEKTI EESMÄRK

Projekti eesmärgiks on arendada noortega töötavate spetsialistide pädevusi kliimamurega toimetulekuks ja täiendada nende teadmisi kliimamure potentsiaalsest mõjust vaimsele tervisele.

Sellest tulevalt töötatakse projekti raames välja vajalikud vahendid, ressursid ja meetodid noorte kliimamure äratundmiseks ning jagatakse teadmisi selle haldamiseks ja leevendamiseks.

Noortele tutvustab projekt erinevaid eneseabi meetodeid, mis võimaldavad panna aluse individuaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengule, aidata kaasa kliimamurest mõjutatud vaimse tervise ja heaolu parandamisele ning suunavad noori rohkem kodanikuühiskonnas osalema ning seal paremini toime tulema.


PROJEKTI TOETAB:

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure.

Projektijuht

  • Karola Kivilo

  • karola@roheline.ee

  • +372 5336 5010

Karola on ERLi projektijuhina pikaajaliselt noorte kliimamurega kokku puutunud ning tunneb teemat läbi ja lõhki. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis loodusturismi mõistes keskkonna süsteemides toimuvat, uurinud lõputöös looduse mõju inimese tervisele. Kogedes kliimamure laastavat mõju iseendas, on ta muutnud selle katalüsaatoriks oma elus ja ühiskonnas positiivsete muutuste loomiseks.


Projekt kestab

1. sept 2023 – 31. aug 2025


Seotud infovoog

Partnerid:

https://roheline.ee/kliimaarevus-kui-indikaator-tervest-arusaamast-kliimamuutustest/