Skip to main content

ERL ootab oma ridadesse osalise koormusega huvikaitse eksperti

2022-12-28 12:03:15

Otsime keskkonnakaitse entusiasti, kes tõstaks teadlikkust Euroopa Liidu rahastuse mõjust elurikkusele ja keskkonnale Eestis. Töö on mitmekülgne ja hõlmab dokumentide ja strateegiate analüüsimist, ürituste korraldamist, artiklite kirjutamist, koostööd keskkonnaorganisatsioonide, riigiasutuste, meedia ja teiste partneritega.

Hea huvikaitse ekspert on strateegiline, analüütiline ja initsiatiivikas ning tal on võime süveneda, teha koostööd ja planeerida oma tööd iseseisvalt. Oluline on oskus suhelda hästi suuliselt ja kirjalikult nii eesti kui ka inglise keeles ning kasuks tuleb eelnev töökogemus ja/või haridus elurikkuse või keskkonna teemadel.  

Peamised tööülesanded: 

  • Kampaaniaplaani ja konkreetsete tegevuste elluviimine:
    • Taasterahastu ja muude ELi fondide toetatud projektide mõju uurimine
    • Juhtumiuuringutel põhineva videomaterjali väljatöötamine: intervjuud kogukondadega, koostöö filmitegijaga
    • Ürituste korraldamine ja reklaamimine: arutelud, töötoad, tutvustusüritused
  • Projektikõnedes ja -üritustel osalemine (sh välisreisid)
  • Projekti aruandlus

Pakume väljaõpet, head eneseteostusvõimalust, paindlikku tööaega ja toetavat meeskonda, samuti võimalust koormust aja jooksul tõsta.

Tule ja panusta kliimakriisi leevendamisel kriitilisse valdkonda, mis on Eestis saanud seni põhjendamatult vähe tähelepanu!

LISAINFO

Töökoormus: 0,5 (20 h nädalas)
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töötasu: vastavalt kogemusele 850-1000 eurot (bruto)
Töökoht asub Tartu kesklinnas, võimalus teha kaugtööd


Kandideerimise soovist anna meile märku NÜÜD JA PRAEGU, saates aadressile info@roheline.ee enda CV ning motivatsioonikiri (max 1 lk). Kandideerimise tähtaeg on 13.01.2023

Loe lähemalt CEE Bankwatch Network projekti kohta siit:

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!