YFoEE toidusõltumatuse deklaratsioon

2020-07-20 14:08:00

Young Friends of the Earth poolt üle-Euroopalistel mõttetalgutel 2020. aastal koostatud soovitused inim- ja keskkonnasõbralikuma toidusüsteemi loomiseks.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank