Skip to main content

Veebinar: “Räägime lahendustest – kuidas saaksid taastuvenergia ja elurikkus koos eksisteerida?”

Klick here to read about the webinar in English!

Join us on 2 November 2023, 14.00-15.45 CET for Estonian Green Movement’s webinar: “Let’s talk about solutions – how could renewable energy and biodiversity coexist?”

In order to meet renewable energy goals, many countries are pushing to expedite their permitting procedures and impact assessments for renewable energy projects. While it’s beneficial to push for more renewable energy systems, it’s imperative that we discuss how we can balance the pursuit of clean energy with preserving our remaining biodiversity.

As the rapidly increasing demand for renewable energy and mining for resources has already had a huge effect on biodiversity, the aim of the webinar is to find solutions on how to minimize the impacts of solar and wind parks on biodiversity.

In addition, we will discuss how to ensure successful cooperation with local communities so that renewable energy developments can be located closer to people and not in biodiversity hotspots. Through a solution-oriented approach, the expert speakers try to provide examples of how to wisely plan renewable energy developments.


Webinar program: 14.00 – 15.45 CET (15.00-16.45 EET):

  • 14.00 – 14.10 – Introduction
  • 14.10 – 14.25 – Silver Sillak, Ministry of Climate: “How to reconcile communities with the construction of wind farms?”
  • 14.25 – 14.55 – Ingrid Nielsen, Estonian Fund for Nature & Krista Takkis, University of Tartu: “Biodiversity-supporting solar park”
  • 14.55 – 15.15 – Søren Enghoff, Spoor, Denmark: “Facilitating nature coexistence with wind farms through AI based computer vision”
  • 15.15 – 15.45 – Q&A, summary.

Join us for this essential conversation on coexisting with nature while meeting our renewable energy goals and ensuring a sustainable future for all.

The webinar will be in English and streamed live on zoom, register here.

This event is organized by the Estonian Green Movement within the “Citizens’ Observatory for Green Deal Financing” project, financed by European Education and Culture Executive Agency (EACEA).


Kutsume sind 2. novembril kell 15.00 – 16.45 Eesti aja järgi (14.00 – 15.45 CET) Eesti Rohelise Liikumise veebiseminarile “Räägime lahendustest – kuidas saaksid taastuvenergia ja elurikkus koos eksisteerida?

Taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks püüavad paljud riigid taastuvenergia projektidele lubade saamise menetlemist ja mõjuhinnanguid kiirendada. Kuigi investeeringud taastuvenergiasse on vajalikud ja kasulikud, on paralleelselt tarvis arutada, kuidas saaksime puhta energia poole püüdlemisel tagada kergesti haavatava elurikkuse säilimise.

Veebinari eesmärk

Kuna suur nõudlus taastuvenergia kasutuselevõtu ja maavarade kaevandamise järele avaldavad elurikkusele tohutut mõju, on veebiseminari eesmärgiks keskenduda lahendustele ning püüda vastata küsimusele kuidas minimeerida päikese- ja tuuleparkide arendamise mõju bioloogilisele mitmekesisusele.

Lisaks arutleme, kuidas tagada edukas koostöö kohalike kogukondadega, et taastuvenergia arendused saaksid paikneda lähemal inimestele ja mitte elurikkuse tuumkohtades. Läbi lahenduskeskse lähenemise püüavad ala eksperdid tuua näiteid, kuidas taastuvenergia arendusi targemalt planeerida.

Programm 15:00 – 16:45 Eesti aja järgi (14:00 – 15:45 CET)

  • 15:00 – 15:10 – Sissejuhatus
  • 15:10 – 15:25 – Silver Sillak, Kliimaministeerium: “Kuidas lepitada kogukondi tuuleparkide rajamisel?
  • 15:25 – 15:55 – Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fond & Krista Takkis, Tartu Ülikool: “Elurikkust toetav päikesepark”
  • 15:55 – 16:15 – Søren Enghoff, Spoor (Taani): “Tehisintellekti nägemus looduse ja tuuleparkide kooseksisteerimise võimalikkusest”
  • 16:15 – 16:45 – Küsimuste ja vastuste voor, kokkuvõte.

Esinejad

Silver Sillak, Kliimaministeeriumi nõunik

Enne avaliku sektoriga liitumist toimetas Silver Aalborgi Ülikooli nooremteadurina ning uuris, kuidas kodanikke taastuvenergia planeeringutes paremini kaasata. Lisaks on Silver töötanud Eesti Rohelise Liikumise ja CEE Bankwatchi huvikaitseeksperdina, kus tema tööks oli seista selle eest, et Euroopa Liidu rahastus oleks suunatud energeetikasektoris jätkusuutlikumatele lahendustele.

Krista Takkis, Tartu Ülikooli maastiku elurikkuse töörühma taastamisökoloogia teadur

Krista on omandanud doktorikraadi botaanikas ja mükoloogias ning keskendub muuhulgas maastikuajaloo, struktuuri ja keskkonnatingimuste mõjudele taimekooslustes. Tema uurimistöö keskendub peamiselt võimaluste leidmisele bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste edendamiseks maastiku mastaabis.

Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert

Ingrid Nielsen on Eestimaa Looduse Fondi (ELF) liige ja taastuvenergia ekspert ning tegeleb meie energiavajadusele paremate alternatiivide leidmisega ning keskkonna kaitsmisega. Kõigepealt õppis ta Tallinna Ülikoolis sotsioloogiat, seejärel naasis antropoloogiat õppima. Ta juhtis 2022. aasta septembrist kuni 2023. aasta juunini ka oma sotsiaalse ettevõtluse teemalist mikrokraadi.

Søren Enghoff Spoori regulatiivküsimuste ja mõju juht

Enne Spoori juhi rolli asumist oli Søren Taani Energiaagentuuri erinõunik, kus tal oli palju erinevaid kohustusi alates avamere tuuleparkide projektide juhtimisest, Taani esindamisest rahvusvahelistel regulatiivsetel foorumitel ja riiklike ametiasutuste nõustamisest. Mitmetes riikides, muuhulgas Jaapanis, on ta tegelenud avamere tuulega seotud keskkonna, lubade andmise ja planeerimise teemadega. Enne seda töötas ta Ørstedis, keskendudes keskkonna- ja lubade teemadele nii projekti- kui ka strateegilisel tasandil.

Liitu meiega ja tule mõtle kaasa, kuidas saaks inimkond kliimaeesmärke täites samaaegselt loodusega paremini koos eksisteerida.

Veebinar toimub Zoomi vahendusel ja inglise keeles. Kui soovid üritusest osa võtta, siis palun anna meile oma osalushuvist märku:

Üritust korraldab Eesti Roheline Liikumine projekti “Citizens’ Observatory for Green Deal Financing” raames, mida rahastab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusagentuur (EACEA).