Skip to main content

Valerii lugu

2017-03-03 08:31:30

Valerii ütleb, et kaevandus neid väga ei sega, kuna maa-alused kaevamistööd ei ole veel nende õueala lähedusse jõudnud. Rohkem segab teda õueala kohalt kulgev kõrgepingeliin, mis pidevalt sumiseb (Valerii, umbes 40aastane).

Valerii elab oma abikaasaga väikeses majakeses. Üle õueala läheb suur elektriliin, mis teeb veidi hirmuäratavat häält. Nad ostsid maamaja nelja aasta eest. Valerii räägib: „Oleme pärit Kohtla-Järvelt, meil on seal korter ning suviti elame siin. Võib-olla umbes kolme aasta pärast, kui tütar lõpetab kooli, tuleme siia elama.“ Ta ütleb, et muidu elaksid nad ilmselt siin, kuid kuna kohalik kool on 9-klassiline ja seal ei saa keskharidust omandada, siis käivad nad maal vaid suvitamas.

Maa-alune põlevkivikaevandus nende elu praegu ei mõjuta, kuna kaevanduskäigud pole veel nendeni jõudnud. Valerii räägib, et nad teavad, et need liiguvad vaikselt lähemale. Valerii usub, et õuealade ja majapidamiste alla kaevandusekäike ei tehta. „“ Kuna majade alt ei kaevandata, siis me ei karda, et majaalune maa võiks sisse vajuda,“ lausub ta.

Samas nendib Valerii, et kuigi maa-alune kaevandamine ei ole nende õuealani jõudnud, on siiski kuulda maa-alust kaevandamist ja karjääris toimuvaid tööde hääli: „“ On kuulda paugutamist ja ka öösiti on kolinat kuulda. Ei ütleks, et see magamist segab, kuid vali kaevamine põhjustab ebamugavust.“

Valerii lausub olukorda üldistades, et kaevandus neid eriti sega, kuna nad on siin vaid ajutiselt. Ta arvab samas, et kui nad elaksid siin püsivalt, siis näeksid nad olukorda võib-olla teisest vaatenurgast: „Muidugi, kui me elaksime siin igapäevaselt, ütleksime teile midagi muud.“ Valerii räägib veel oma mõnusast aiast ja saunast ning lausub, et rohkem segab teda õueala kohalt kulgev kõrgepingeliin, mis pidevalt sumiseb. Kuid ka sellega tuleb harjuda.

Loo koostas Ederi Ojasoo (2017).

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!