Uus raport: “Riiklik energia- ja kliimakava: energiasiirde katalüsaator või paberimäärimine?

2023-07-12 06:49:55

Hiljuti sai avalikuks värske CEE Bankwatch Networki raport, kust selgub, et Kesk- ja Ida-Euroopa riigid näitavad oma riiklike energia- ja kliimakavade osas üles madalaid ambitsioone, mis seab kahtluse alla piirkonna suutlikkuse täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke.

Hoolimata asjaolust, et rohepöörest on võimalik lõigata märkimisväärset kasu ja tagada edukas üleminek jätkusuutlikumale majandamisele, jääb liikmesriikides Euroopast tulevate ressursside kasutamine kasinaks.

Raportis on välja toodud ka Eesti näide, mille pani kokku Maris Pedaja, huvikaitseekspert õiglase ülemineku teemadel.

Ambitsiooni tõstmiseks peaks Eesti oma riiklikus energia- ja kliimakavas:

 • Defineerima kliimaneutraalsuse, mis selgelt prioritiseerib üleminekut 100% taastuvenergial põhinevale energiasüsteemile, vältides süsinikupüüdmist ja tuumaenergiat.
 • Võtma üle õiglase ülemineku plaanis kehtestatud põlevkivist loobumise tähtajad – 2035 elektrile ning 2040 energiatootmisele.
 • Defineerima energiakogukondade rolli ning sätestama indikaatorid suunatud toetustele.
 • Piirama biomassi tarbimist ja eksporti, et vähendada LULUCF sektori süsinikuheidet (nt piirama metsaraiet ja puitpelletite eksporti Lääne-Euroopasse).

Ingliskeelset raportit saab lähemalt uudistada CEE Bankwatch Networki kodulehelt:

Foto: CEE Bankwatch Networki koduleht.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

  Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
  +372 5645 4459
  info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank