Skip to main content

Uus aasta, uus majandus!

2022-01-14 07:38:28

Kestlikkuse tagamiseks on meil hädasti vaja liikuda eemale kasvupõhisest majandussüsteemist, mis seab ohtu nii inimeste kui ka eluslooduse heaolu. Friends of the Earth Europe koostöös Eesti Rohelise Liikumisega arendas ja avaldas seitsmest valdkonnast koosneva nägemuse, kuidas 21. sajandile kohane ja keskkonda säästvam majandusmudel peaks tuginema fundamentaalselt teistsugustel põhimõtetel.

Et elu säiliks Maa ökoloogilistes piirides, tuleks neid põhimõtteid riiklikul tasandil arvesse võtta.

Millised on FoEE 7 transformatiivsed majandamispõhimõtted Euroopa valitsustele?

  • Majandus, mis arvestab Maa taluvuspiire: vajame elukestvat majandust, mis lõpetaks Maa taluvusvõimet mitmekordselt ületava ressursikasutuse Euroopas. Tarvis on täiesti uut viisi tootmiseks ja tarbimiseks.
  • Tõeliselt demokraatlik ja osalusel põhinev majandus: uue majandussüsteemi loomine tähendab laiemat ja ambitsioonikamat visiooni, mille eesmärk on anda võim tagasi kodanikele ja viia majandussfäär uuesti avalikkuse tähelepanu alla.
  • Avalik tulevik: majandus, mis rahuldab kõigi põhivajadused riigi- ja ühisomandis hallatavate teenuste ja infrastruktuuri kaudu, lähtumata kasvu- ja kasumimotiividest.
  • Töö ümbermõtestamine: selle roll ühiskonnas, tähendus, haare, ning erinevat tüüpi tööde väärtus. See annab võimaluse kujutada ette ühiskonda, mis on vabastatud palgatöö ikkest.
  • Ettevõtete roll: vajame erinevaid ettevõtteid nii eesmärgi kui ka organiseerituse poolest – väiksema suuruse ja võimsusega ettevõtteid, mida juhitakse ühiselt ning mille peamine eesmärk ei ole kasum, vaid jätkusuutlik ühiskonna toimimine.
  • Kaubandus, solidaarsus ja rahvusvahelised suhted: Euroopast peab saama tõeliselt õiglane globaalmajanduse osaline. Ebaausad kaubandussuhted tuleb lõpetada ja selle asemel liikuda väikesemamahulise ja rohkem lokaliseeritud kaubanduse poole; samuti tuleb tühistada globaalse Lõuna finantsvõlg.

Kogu tekst on inglise keeles leitav FoE kodulehelt.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!