UURING | kodanike teadlikkus Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastust

2023-03-24 12:25:27

Eesti Roheline Liikumine kutsub koos oma partnerorganisatsiooni CEE Bankwatch Networkiga osalema Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastu uuringus, mis on osa projektist ‘Citizens’ Observatory for Green Deal Financing’. Antud projekt koondab valitsusväliseid organisatsioone üle Euroopa Liidu, et jälgida COVID-19 taastefondide rakendamist Euroopas.

2020. aastal esitas Euroopa Liit Euroopa taastekava, mille eesmärk on mitte ainult leevendada COVID-19 pandeemia majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid, vaid ka aidata liikmesriikidel saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe raames kavandatud kliima-, energia- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid. Euroopa taastumise keskmeks on 700 miljardi euro suurune Taaste- ja Vastupidavusrahastu (RRF). 

Kaks aastat pärast RRF-i jõustumist soovitakse teada saada, kui palju on kodanikud osalenud selles protsessis, et saavutada Euroopa taastumine pandeemiast. Selle küsitluse küsimustega hinnatakse teie osalemist Euroopa taastekavas ja seda, kuidas olete saanud oma riigis panustada RRFi väljatöötamisse ja rakendamisse. Vastused integreeritakse aruandesse, mis avaldatakse juunis 2023. Juhime teie tähelepanu sellele, et teie isikuandmeid ei kasutata uuringutulemuse analüüsimisel.

Ingliskeelne küsitlus on suunatud kõigile kodanikele ning täitmine peaks võtma umbes 10 minutit – teie tagasiside on väga teretulnud.

Vastus palume esitada hiljemalt 21. aprillil 2023 kella 13.00ks. 

Täname teid väga teie aja eest!

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank