Ülevaade: kliimakahjulik frakitud USA gaas jõuab läbi Leedu Eestisse

2023-01-11 08:50:06

Fossiilne gaas, olenemata selle päritolust, ei ole Euroopa jaoks lahendus. ELi eesmärk vabaneda Venemaa gaasist võiks olla suur võimalus kiirendada õiglast üleminekut. Kuigi LNG importide mitmekesistamine on ajutiselt vajalik, viib see tähelepanu kõrvale gaasitarbimise vähendamiselt, mis on Euroopa Liidu lähituleviku vältimatu vajadus ja eesmärk. Käesolev ülevaade vaatleb lähemalt fossiilse gaasi importi USAst, mis on peaaegu täielikult frakitud gaas.

Frakitud gaasil e. kildagaasil on tohutult kahjulik mõju kliimale ja kogukondadele, kus seda toodetakse. Frakkimine saastab joogivett ning toodab suurtes kogustes mürgist ja kohati isegi radioaktiivset saastevett. Frakkimine kahjustab sealsetes piirkondades elavate inimeste tervist – seda seostatakse terviseprobleemidega nagu astma, raskendatud hingamine, peavalud, hingamisteede haigused, vähk. Frakkimine on keskkonnaalaste probleemide põhjustamise tõttu paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud. 

Leedu Klaipeda veeldatud gaasi terminali kaudu saab ka Eesti USA frakitud gaasi. 

Mida me vajame? 

 • Fossiilse gaasi tarbimise pidevat ja ambitsioonikat vähendamist Euroopas, mida juhitakse õiglasel viisil, seades esikohale energiavaesusest mõjutatud inimesed.
 • Igasugust avaliku sektori rahastamise viivitamatut lõpetamist uute fossiilse gaasi infrastruktuuride rajamiseks.
 • Raha suunamist lahenduste väljatöötamiseks ning õiguslike nõuete kohaldamist, et hõlbustada taastuvate energiaallikate rajamist ja energiatõhususe suurendamist. See tähendab täiendavaid investeeringuid tuule-, ja päikeseenergiasse, nõudlusele reageerimisse ja energiasalvestuslahendustesse, mis aitavad tõhusamalt ja odavamalt võidelda kliimamuutuste vastu, vähendades riske inimeste tervisele ja luues samal ajal uusi töökohti.
 • Fossiilkütuste tööstuse liigse mõju blokeerimist kliima- ja energiapoliitikale. Nii nagu tubakaettevõtteid ei kutsuta tervishoiualaste õigusaktide eelnõude koostamisele, ei tohiks anda nafta- ja gaasiettevõtetele sõnaõigust meie kliima kaitsmiseks vajalike õigusaktide väljatöötamisel.

Mis on frakkimine? 

ERLi Facebooki postitus aastast 2014.

Frakkimine (ing. k Fracking) ehk kivimite hüdraulilist purustamist kasutatakse kildagaasi ja nafta ammutamiseks maakoorest. Selleks, et gaasi kätte saada, süstitakse kõrgsurve all horisontaalsetesse puuraukudesse vedelikku, mille tagajärjel kivid murenevad ja seal säilinud kildagaas vabaneb. See tehnika tagab ligipääsu 1,5km kuni 6km sügavusel maakoores ladestunud kildagaasile ja naftale.

Kuidas see keskkonda kahjustab? Ühele frakkimisprojektile kulub 4–30 miljonit liitrit vett, millele lisatakse umbes 151 000 liitrit kemikaale. Lisatavate kemikaalide hulgas on tuntud kantserogeenid ja toksiinid nagu plii, uraan, elavhõbe, raadium, metanool, soolhape ja formaldehüüd ehk metanaal. Kogu protsess paiskab õhku märkimisväärse koguse metaani. Teadlased nõustuvad, et hüdraulilise purustamise abil ammutatud kildagaasi kasvuhoonegaaside heitkogused on palju suuremad kui CO2 heitkogused tavalise maagaasi põletamisel.

Ülevaade inglise keeles:

Foto (illustratiivne): Freepik, Frimufilms.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

  Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
  +372 5645 4459
  info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank