Skip to main content

Tuumaenergia teabepäev 26 aprill: “Moodultuumajaamade riskid riigile ja omavalitsustele”

2023-04-17 06:36:57

Tšernobõli tuumakatastroofi aastapäeva puhul korraldab Eesti Roheline Liikumine 26. aprillil kell 14-17 Eesti Arhitektuurikeskuses (Põhja pst 27a, Tallinn) tuumaenergia teabepäeva riigi- ja kohalike omavalitsuste esindajatele ning ametnikele.

Kuna riigil on plaan aastal 2024 langetada põhimõtteline otsus, kas tuumaenergia tootmist Eestis lubada või mitte, siis on avalik arutelu planeeritava tuumajaama ümber möödapääsmatu. 

Riiklik tuumaenergia alltöörühm käis 12. aprillil välja potentsiaalsed asukohad, millest tulenevalt on tuumaenergia küsimus õige pea 19 KOVi laual. Töörühma ruumianalüüsi hinnangul on Eestis võimalik tuumaelektrijaama rajada järgnevatesse asukohtadesse: Loksa, Toila, Varbla, Kunda, Kuusalu, Jõelähtme, Prangli, Viimsi, Paljassaare-Kakumäe, Harku vald, Alliklepa, Suureranna-Ülendi, Vanamõisa-Mänspe, Murika-Panga ja Turja.

Tänaseni on vaadeldud nii tehnilisi kui ka sotsiaalmajanduslikke riske tagasihoidlikult ning Eesti Roheline Liikumine pakub teabepäeval olulist täiendavat infot neile, kellel on juba praegu või lähitulevikus tarvis seda teavet oma töös kasutada.

Päevakava:

14:00 – Kogunemine, tervituskohv
14:15 – “Tuumaenergia võimaliku kasutuselevõtu ametlikud protsessid ja reaalsed ohud Eestis”, Madis Vasser (Eesti Roheline Liikumine)
14:45 – “Security hazards of nuclear installations”, Oda Becker (sõltumatu tuumariskide konsultant, Saksamaa)
15:15 – Paus
15:30 – “SMRs: the situation in the UK and the response from municipalities”, Pete Roche (sõltumatu energiakonsultant, poliitikanõunik Šoti parlamendisaadikutele ja Ühendkuningriigi tuumaenergia-vabade kohalike omavalitsuste liitudele)
16:00 – “Small Modular Reactors – Really a solution?” – Raphael Zimmerl (tuumaenergia ekspert, Viini linn, Cities for a Nuclear Free Europe)
16:15 – Arutelu kohalolijate vahel: kuidas peaks toimuma avalikkuse kaasamine tuumaenergeetika küsimustes?
17:00 – Ürituse lõpp

Üritusel osalemiseks Arhitektuurikeskuses palume registreerida hiljemalt 25. aprilliks:

NB! Välisekspertide ettekanded on inglise keeles. Palume registreerimisvormi märkida, kui vajate kindlasti eestikeelset tõlget. Pärast üritust on ettekandeid võimalik ka eestikeelsete subtiitritega järgi vaadata.

Esinejad:

Madis Vasser – alates 2018. aastast töötanud energeetika- ja kliimaküsimustega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine, hetkel juhatuse liige. Esindab Eesti Keskkonnaühenduste Koda Keskkonnaministeeriumi poolt veetava riikliku tuumaenergia töörühma ruumianalüüsi all-töörühmas, mis tegeleb võimaliku tuumajaama ning kasutatud tuumkütuse lõppladestuspaiga asukoha otsingutega. Läbinud Ameerika Ühendriikide tuumaohutuse ning asukohavaliku koolitusprogrammi Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST).

Oda Becker – Sõltumatu teaduskonsultant tuumariskide vallas. Alates 1999. aastast osalenud mitmetest uuringutes tuumajaamade ning tuumajäätmete ladustamise teemadel. Muuhulgas analüüsinud võimalike õnnetusstsenaariume, mis kaasneksid terrorirünnakutega. Tema klientideks on olnud Austria valitsus ning mitmed vabaühendused. Austria keskkonnaagentuuri nimel on ta osalenud mitmetes Euroopa tuumajaamade ohutuse alastes uuringutes.

Pete Roche – Energiakonsultant ning poliitikanõunik Šoti parlamendisaadikutele ja Ühendkuningriigi tuumaenergia-vabade kohalike omavalitsuste liitudele.

Raphael Zimmerl – Viini tuumaenergia ekspert (Cities for Nuclear free Europe).

Foto: Leopictures, Pixabay.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!