Skip to main content

Tule Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liikmeks!

2023-04-04 11:08:35

Eesti Roheline Liikumine on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile. Praegusel hetkel töötab Eesti Roheline Liikumine kolmes suures teemavaldkonnas: energia ja kliima, fosforiit ja maavarad, majandus ja tarbimine.

Vabatahtlikkuse alusel tegutseva juhatuse rolliks on anda nõu nii organisatsiooni sisemistel (visioon, personal, igapäevane toimimine), kui välistel (tulevased projektid, suhtlus katusorganisatsioonidega, osavõtt töögruppidest jms) teemadel. Juhatus valitakse kaheks aastaks ja ajakulu on 4-6 h kuus, kellel on tahet ja indu, saab muidugi rohkem panustada.

Mida me Sulle saame pakkuda?

ERL-i juhatuse liikmena saad Sa:

 • püstitada ambitsioonikaid eesmärke keskkonnakaitse propageerimisel;
 • osa võtta rahvusvahelistest projektidest;
 • olla esimesena teadlik keskkonnaalastest arengutest ning võtta osa erinevate töögruppide tööst; 
 • tuua endaga kaasa värskeid ideid ja viia läbi huvipakkuvaid kampaaniaid;
 • töötada koos toredate ja professionaalsete inimestega;
 • kaasa lüüa Eesti ühe vanima ja tuntuima keskkonnakaitseorganisatsiooni töös.

Kandideeri, kui…

 • Sul on siiras huvi keskkonnakaitse ja rohelise eluviisi vastu;
 • oled vastutustundlik ja naudid tööd meeskonnas; 
 • Sul on kogemus MTÜ juhtimisel (või üldine juhtimiskogemus) või suur tahe õppida, kuidas MTÜ-d toimivad ja kuidas neid juhtida;
 • Sa oled valmis järjepidevalt ja südamega organisatsiooni tegevusse panustama.

Kuidas kandideerida?

Anna palun meile oma soovist teada 23. aprilliks 2023, saates aadressile info@roheline.ee oma CV ja motivatsioonikiri (0,5-1 lk). 

Motivatsioonikiri võiks vastata järgmistele küsimustele:

 1. Miks Sa otsustasid kandideerida ERLi juhatusse?
 2. Millises konkreetses küsimuses näed kodanikuühiskonnal keskkonnaprobleemide lahendamisel kõige suuremat potentsiaali?

Kandidaatide seast valitakse uus juhatus 6. mail Tartu Loodusmajas toimuval ERLi üldkoosolekul, millel osalemist eeldame kõigilt juhatusse kandideerijatelt.

Edukat kandideerimist ja kohtumiseni!

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!