Skip to main content

Toetame Fridays For Future Eesti kaebust õlitehase ehitamise vastu

2020-04-28 15:14:00

26. aprillil esitas Fridays For Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) Tartu Halduskohtule kaebuse Narva-Jõesuu linnavalitsuse väljastatud ehitusloa tühistamiseks ning esialgse õiguskaitse taotlemiseks seoses ENEFIT282 Õlitehase püstitamisega. Tegemist on Eesti esimese kliimakaebusega.

“Eesti esimene kliimakaebus on ajendatud asjaoludest, et Narva-Jõesuu linnavalitsuse välja antud ehitusluba õlitehase rajamiseks on vastuolus rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnakokkulepetega ning selle mõjud on jäänud nõuetekohaselt hindamata. Loa alusel planeeritav õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ja on  vastuolus nii säästva arengu eesmärkidega kui ka Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus,” leiavad kliimaaktivistid. 

Loe lähemalt Fridays For Future Eesti Facebooki postitusest.

Kui soovid FFF-i õlitehase kaebamisel rahaliselt toetada, loe lisaks:

Juhul, kui kohus võtab meie esitatud kaebuse menetlusse, siis katame kohtuprotsessiga seonduvad kulud annetustest, nagu me katame annetustest ka kõik teised Fridays For Future Eesti tegevusega seotud väljaminekud. Kohtuprotsessi kulgu etteennustamatuse tõttu valmistume erinevateks stsenaariumiteks ning hindame võimalike menetluskulude kogusummat vahemikku 5000–10 000€.

Kui annetuste summa ületab kohtuprotsessi maksumust (või kui kaebust ei võeta menetlusse), siis kasutame annetusi teiste FFF Eesti tegevuste jaoks, näiteks kliimastreikidel lava ja helitehnika rendiks, et meie sõnum jõuaks kaugele.

Soovi korral saad meid rahaliselt aidata, annetades kontole Mittetulundusühing Loodusvolu EE481010220280631221, selgituseks “Annetus”. (Fridays Fo Future Eesti Facebooki lehekülg, 2020)

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!