System:Reset

System: Reset projekti eesmärk on kaasata ja jõustada noori erinevatest gruppidest otsustusprotsessidesse, luues turvalise ja austava platvormi, et liikuda säästliku, rohelise ja kaasava ühiskonna poole läbi ühiskondlikele muutustele rõhumise.

Projektiga rõhutakse, et jätkusuutliku, rohelise ja kaasava ühiskonnani saab jõuda vaid süsteemseid muutusi ellu viies läbi kodanikuaktiivsuse ja kõikide
ühiskonnaliikmete kaasamisega otsustusprotsessidesse. Projekti käigus kogutakse üritustel jooksul välja selgitatud nõudmised, vajadused ja visioon noorte poolt Uue Rohelise Kokkuleppe loomise jaoks.

Eestis on projekti raames plaanis 28 kohalikku noorte kogunemist (Local Hub), 2 aktivistide suvekooli ja üks regionaalne festival 2020 jaanuari-2021 novembri jooksul. Projektis osalevad lisaks Eesti Rohelisele Liikumisele ka keskkonnaorganisatsioonid Belgiast, Horvaatiast, Küproselt, Taanist, Iirimaalt, Põhja-Makedooniast, Maltalt, Austriast ja Hispaaniast.

Projektijuht

Karola Kivilo

Projekti toetab

Erasmus+

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank
EE941010102051999003 SEB

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!