Skip to main content

System:Reset

System:Reset projekti eesmärk on kaasata ja jõustada noori erinevatest gruppidest otsustusprotsessidesse, luues turvalise ja austava platvormi, et liikuda säästliku, rohelise ja kaasava ühiskonna poole läbi ühiskondlikele muutustele rõhumise.

Projektiga rõhutakse, et jätkusuutliku, rohelise ja kaasava ühiskonnani saab jõuda vaid süsteemseid muutusi ellu viies läbi kodanikuaktiivsuse ja kõikide
ühiskonnaliikmete kaasamisega otsustusprotsessidesse. Projekti käigus kogutakse üritustel jooksul välja selgitatud nõudmised, vajadused ja visioon noorte poolt Uue Rohelise Kokkuleppe loomise jaoks.

Eestis on projekti raames plaanis 28 kohalikku noorte kogunemist (Local Hub), 2 aktivistide suvekooli ja üks regionaalne festival 2020 jaanuari-2021 novembri jooksul. Projektis osalevad lisaks Eesti Rohelisele Liikumisele ka keskkonnaorganisatsioonid Belgiast, Horvaatiast, Küproselt, Taanist, Iirimaalt, Põhja-Makedooniast, Maltalt, Austriast ja Hispaaniast.

Vaata allolevat videot, et saada parem ülevaade:

Projektijuht

Karola Kivilo

Lisainfo

Rohkem infot projekti kohta leiad FoEE kodulehelt:

Virtuaalsed lõkkeõhtud 2021

Aastal 2021 viis ERL läbi 13 virtuaalset lõkkeõhtut, kus Eesti Rohelise Liikumisega seotud inimesed jagasid oma lugusid, soovitud tulevikuvisioone ja väljakutseid.

Ürituste jooksul esile kerkinud visioone ja nõudmisi võeti arvesse ning kokkuvõtteks moodustati koos 9 Euroopa riigi noorte seisukohtatega Euroopa Roheleppele visioonidokument.

Lõkkeõhtuid saab järgi vaadata siit

Toimunud veebinarid

Perioodil märts – juuni 2020 toimus hariduslik veebinaride sari “Mina ja kliima”. Neljateistkümnel järjestikusel reedel otsiti vastuseid järgnevatele küsimustele koos oma ala ekspertide, teadlaste ja mõtlejatega:

  • Mis kliimamuutusi põhjustab?
  • Kuidas on kliimamuutused inimeste tegevusega seotud?
  • Mida ette võtta vaadates tulevikku?

Veebinarid on suurepärane võimalus harida end kliimamuutuste ja ökoloogilise kriisi osas.

Veebinarid toimusid Eesti Rohelise Liikumise projekti “Fridays for Facts” raames koostöös Fridays For Future Eesti noorteliikumisega projektijuhi Henri Holtsmeier eestvedamisel.

Vaata veebinare järgi siit:

Projekti toetab