Skip to main content

Plastic Free Ocean

Plastic Free Ocean on Puhta Läänemere Ühingu (Coalition Clean Baltic) kampaania “Plastikuvaba Läänemeri” jätkuprojekt, mida rahastab Swedish Postcode Foundation. Projekt toetab Euroopa Plastikustrateegia elluviimist ja adresseerib Läänemere suureneva plastikureostuse probleemi (ja läbi selle maailmamere reostuse probleemi). Tähelepanu all on eriti ühekordselt kasutatavad plastikesemed, mikroplastik ja seonduvad mürgised ained.

ÜRO keskkonnaprogrammi ennustuste kohaselt suureneb plastiku kasutamine järgmise kümne aasta jooksul 40 protsenti. See seab merereostuse vähendamise aastaks 2025, mis on üks jätkusuutliku arengu eesmärke, kahtluse alla.

Projekt Plastic Free Ocean algas aastal 2019 ja lõpeb märtsis 2020. Projekti eesmärk on merereostust vähendada kombineeritult läbi järgmiste tegevuste:

  • Lobitöö ja seadusandluse muutmise suunamine;
  • Teadlikkuse tõstmine, avalik kampaania;
  • Erinevate huvigruppide suunamine ja nende nõustamine ühekordsetele plastikesemetele alternatiivide leidmiseks.

Projektijuht

Merilin Raudna-Kristoffersen

Projekti partnerid

Projektis osalevad lisaks Eesti Rohelisele Liikumisele veel partnerid Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Lätist, Poolast, Valgevenest.

Projekti toetavad