Skip to main content

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused

Eestlased ja lätlased on oma kommete, ajaloo, traditsioonide, arusaamade ja kultuuri poolest väga sarnased. Sellest tulenevalt on mõttekas sama eesmärgi nimel tegutseda mõlemas riigis korraga.

Eesti-Läti ühisprojekti „Keskkonnasõbralikud avalikud üritused“ laiemaks eesmärgiks on tõsta teadlikkust keskkonnasõbralikest käitumisviisidest, aga kitsamalt keskendutakse jäätmete vähendamise ning energia säästmisega seotud teemadele. Avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks töötatakse mitmel rindel: interaktiivsed ja informatiivsed tegevused festivali külastajatele, kohtumised ja konsultatsioonid nii festivali korraldajate kui ka teenusepakkujatega ning riikidevaheliste kogemuste jagamine.


Projektitegevused aastal 2017:

​- infokampaania “Hoia paradiisi, kus elame”
– avaüritus Eestis 9.juunil ning Lätis 19.juunil
– teavitustöö piknikuhooajal, sh infostendid Viljandis, Pärnus, Tartus
– Noortele suunatud videokonkurss: üleskutse filmida avalike ürituste positiivseid ja negatiivseid praktikaid keskkondlikust vaatevinklist
– tegevused Viljandi Folgil ja Positivus Festivalil

Arvestades, et avalikud üritused võivad olla väga erineva iseloomuga – alustades suurtest vabaõhufestivalidest (muusika-, teatri-, linnafestivalid suviti), konverentsidest ning lõpetades erinevate sisetingimustes toimuvate töötubadega, oleme valinud projekti jaoks mitmed näidisüritused: muusikafestival Positivus, Viljandi Folk, sisetingimustes toimuv Õpilaste Teadusfestival Tartus ning konverents Valmieras.

Projekti materjalid on valminud Eesti-Läti programmi 2014‒2020 projekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused ‒ teadlikkuse tõstmine ressursside säästmise ja jäätmete vähendamise osas avalikel üritustel Lätis ja Eestis” raames koostöös Homo Ecose ja Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Projekti toetab

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu fondi Eesti-Läti programm 2014-2020 summas 389 251,49 EUR. Partnerite omafinantseering: 68 691,45 EUR.

Projekti kestus

2017-2018

Projektijuht

Eliisa Saksing

Partnerid