Skip to main content

MAAVARADE KAEVANDAMISEST MÕJUTATUD KOGUKONDADE KOOSTÖÖPLATVORMI LOOMINE


Olukorras, kus Eestis suureneb surve arendustegevuse edendamiseks (nt planeeritav Rail Baltic), vajavad maavarade kaevandamistegevusest mõjutatud kodanikud ja kogukonnad üha enam nõu ja teadmisi, kuidas neis otsustusprotsessides tõhusalt kaasa rääkida.

Lisaks sellele vajavad sarnaste küsimuste ja probleemistikuga kogukonnad keskkonda, kus nad saaksid omavahel otse suhelda, kogemusi ja nõuandeid jagada (sarnaselt nt metsanduse teemal toimuvale). Hetkel puudub aga nii tehniline kui ka organisatsiooniline tugisüsteem, mis sellist kogukondade vahelist suhtlust ja vastastikust võimestamist võimaldaks.

Projekti eesmärk

Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine ja Purtse Jõe Arenduskeskus on ette võtnud edendada kogukondade aktiivsust ja oskusi kaasa rääkida nii planeeritavate kui ka juba olemasolevate kaevanduste planeerimisel ja töö korraldamisel. Keskendume Põhja-Eesti kogukondadele ja kaevandamispiirkondadele Harjumaal, Lääne-Virumaal ning Ida-Virumaal.

Projekti tegevused

Otsustusprotsessides kaasa rääkimiseks ning kogukondade omavahelise võrgustumise toetamiseks on kavas:

  • 1) kaardistada piloodina kaevandamispiirkonnad ja kogukonnad / kogukonnaaktivistid Põhja-Eestis: Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal;

  • 2) koostada osalemisjuhised;

  • 3) pakkuda õigusabi;

  • 4) koolitada kogukondi osalemisteemadel;

  • 5) luua platvorm kaevandamiskogukondade aktiivse koostöö ja võrgustumise toetamiseks.

Plaanitud tegevuste tulemuseks on omavahel koostööd tegevad ja kaevandamismenetluse protsessist teadlikud kaevandamispiirkondades elavad kogukonna liikmed, kes kasutavad ning hoiavad aktiivsena ühist suhtlusplatvormi ning oskavad ja räägivad kaasa kaevandustega seonduvates otsustusprotsessides.

Projektijuht

Silver Sillak


Projekti toetab:

Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.


Partnerid

Koduleht