Growing Together: Food Sovereignty

Growing Together on Erasmus+ rahastatud projekt, mille eesmärk on anda noortele võimalusi ja oskusi kaasa rääkida oma tuleviku teemadel. Projekti fookus on toidul, kuna toidusüsteem mõjutab väga paljude noorte elu. Tegevustega soovitakse jõuda ka maanoorteni, kellele toidutootmine kõige lähemal seisab.

Eestis on projekti raames plaanis 12 seminari ning 2 suvekooli, lisaks toimub üks suurem konverents ning projektipartnerite kokkusaamine. Eesti noored saavad osaleda treeningutel Taanis ja Küprosel, kus õpitakse kasutama mitteformaalseid haridusmeetodeid kogukonna kaasamiseks ning osalema poliitilistes protsessides.

Projektis osalevad lisaks Eesti Rohelisele Liikumisele ka keskkonnaorganisatsioonid Taanist, Küproselt, Iirimaalt, Maltalt ja Austriast. Projekti koordineerib Friends of the Earth Europe ja see kestab ajavahemikus september 2018-august 2020.

Projektijuht

Marilin Eessalu

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank