Skip to main content

Sanderi lugu

2017-03-02 10:31:16

Maa-aluse kaevanduse mõju Sander ei karda ja ta pole ka mingeid konkreetseid ettevalmistusi selleks teinud (Sander, 35aastane).

Sander on noor pereisa, kes hetkel, kui ma õueväravast sisse astun, tegeleb ehitustöödega. Hoovis on näha kenasti korda tehtud palkehitisi, vanale talukompleksile on antud uus sära. Elumajal on näha uut kordatehtud maakividest vundamenti. Oma lähikonnas eelnevalt läbiviidud intervjuudes kuuldust lähtudes otsustasin just sinna majja sisse astuda, kuna inimesed on rääkinud, kuidas maa all tegutseva põlevkivikaevanduse lõhkamistööde tagajärjel kipuvad kivid vundamentidest välja kukkuma.

Selgub, et Sanderi kodu lähedale pole allmaakaevandamine veel jõudnud, kuid teda on sellest teavitatud. Ta viipab käega kaevanduse poolt rajatud veetrassile, mis on oma kasutuskorda ootamas ning on väga rahul, et veen enne kaevandamisega algust tegemist on veetrass juba õuele veetud. Seni on ka talu enda kaevus veel piisavalt vett. Optimistlikul tooni lausub ta: „No mis muutuda saab? Vesi hakkab tulema torust, muud mõju ma küll ei näe.“ Maa-aluse kaevanduse mõju Sander ei karda ja ta pole ka mingeid konkreetseid ettevalmistusi selleks teinud. Meie vestlusest selgub, et oma ehitiste olukorra hindamist pole ta tellinud, vaid on pigem seda meelt, et kõigepealt ootab ära, kui kaevetöödega pihta hakatakse ning vaatab seejärel, kas ja kuidas see elamist mõjutab.

Küsides Sanderit, et kas nad teistelt külaelanikelt on uurinud, kas ja kuidas põlevkivi kaevandus mõjutab, vastab Sander, et seni ei ole see teda küll huvitanud.

Loo koostas Ederi Ojasoo (2017).

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!