Skip to main content

Pöördumine COP26 osalejatele

2021-10-29 09:42:22

29. oktoobril saatis Eesti Roheline Liikumine välja pöördumise COP26 Glasgow kliimakõnelustel osalevale Eesti delegatsioonile.

Loe allolevat pöördumist siit:

Tere!

Pöördume Teie poole Eesti Rohelise Liikumise ja CEE Bankwatchi nimel, et rõhutada vajadust astuda jõulisemaid samme riikliku kliimaambitsiooni tõstmiseks. Võttes arvesse viimaseid teadusuuringuid ja teadmiste suurenemist, mis panevad kliimakiisi osas üha rohkem muret tundma, on kiirem liikumine kliimaneutraalsuse suunas hädavajalik.

Nagu Te kindlasti teate, paluti kõigil Pariisi kokkuleppe osapooltel esitada ajakohastatud lubadused heitkoguste drastilisemaks vähendamiseks aastaks 2030. Paraku näitavad seni esitatud tegevuskavad, et seatud sihtidest ei piisa kliimakriisi ennetamiseks. Analüüsid paljastavad, et kui me seniseid eesmärke ei täienda ja tõsisemalt ei võta, jätkub ülemaailmsete heitkoguste plahvatuslik kasv.

Niisiis juhime tähelepanu kohalike ja rahvusvaheliste keskkonnaühenduste poolt välja toodud esmavajadusele väljuda Eestis põlevkivitööstusest hiljemalt aastaks 2030. Vastasel juhul ei ole võimalik täita Euroopa Liidu ambitsioonikaid kliimaeesmärke, mille sihiks on hoida ära ülemaailmset kliimasoojenemist. Lisaks ei tohiks keskenduda ainuüksi kitsalt riigisisesele statistikale, nagu teeb täna heitmeid eksportiv Eesti põlevkivitööstus. Selleks tuleb ajakohastada varasemad visioonid põlevkivist loobumiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks, et rohepööre Eestis oleks õiglane, kiire ja sujuv. Meie palve on eriti asjakohane peatselt läheneva COP26 valguses.

Jõulisemaid kliimaambitsioone COP-il

COP26 läbirääkimised on olulisemad kui kunagi varem, sest kliimaneutraalsus nõuab täit pühendumist. COP26 president Alok Sharma on visandanud prioriteetsed tegevusvaldkonnad, mis tulevad läbirääkimisele COP26-l:

  • kliimamuutustega kohanemine ja säilenõtkus,
  • ökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmine,
  • rohepööre,
  • süsinikuneutraalsuse kiirendamine transpordisektoris,
  • rahaliste vahendite leidmine süsinikuneutraalsele majandusele üleminekuks.

Lisaks ametlikele läbirääkimistele luuakse COP26 raames mitmeid uusi algatusi kliimameetmete elluviimiseks. Kuna Euroopa Liit pakub välja uusi eesmärke ja standardeid kasvuhoonegaaside heitkoguste drastilisemaks vähendamiseks, palume, et Eesti valitsus kasutaks täielikult ära ELi pakutavad võimalused, nagu õiglase ülemineku fond ja ühtekuuluvusprogrammid. Sel viisil on Eestil võimalik saada teerajajaks kliimaneutraalsuse poole liikumisel.

Kutsume teid üles tõsiselt suhtuma peatselt arutlusele tulevatesse ambitsioonikatesse kliimaeesmärkidesse ja loodame, et näete COP26-s võimalust suurendada Eesti pühendumist kliimaneutraalsusele.

Kasutatud foto: Wikimedia Commons.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!