Skip to main content

Kutse üritusele: „Pole taastumist kaasamiseta: miks avalikkuse osalus on Euroopa rohepöördes võtmetähtsusega”

2023-06-15 08:52:34

Citizens’ Observatory for Green Deal Financing aruanne „Pole taastumist kaasamiseta: miks avalikkuse osalus on Euroopa rohepöördes võtmetähtsusega” avalikustatakse veebi vahendusel teisipäeval, 20. juunil kell 11 CEST (Eesti aja järgi kell 12).

NextGenerationEU taastepaketi ja REPowerEU investeerimisprogrammide kaudu sai Euroopa Liidu eelarvest hiljuti kättesaadavaks tohutu hulk avalikke vahendeid. Investeerimisotsuste tegemine toimub aga jätkuvalt suletud uste taga.

CEE Bankwatch Networki korraldataval aruande tutvustusüritusel juhitakse tähelepanu asjaolule, et avalikkuse kaasamise eiramine ainult süvendab olemasolevat ebavõrdsust ja õõnestab veelgi Euroopa demokraatiat. Aruandes käsitletakse juhtumiuuringuid Bulgaariast, Eestist, Ungarist, Itaaliast, Lätist, Poolast ja Hispaaniast ning jagatakse teavet projektide kohta, mida rahastatakse hoolimata kahjust kliimale, elurikkusele ja soolisele võrdõiguslikkusele.

Aruandes antakse ka soovitusi, kuidas parandada kodanike kaasamist nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil.

Üritusel saavad sõna:
– Daniel Thomson, Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse poliitikaametnik, CEE Bankwatch Network
– Frank Vanaerschot, direktor, Counter Balance
– Eva Pastorelli, riikliku kampaania läbiviija, ReCommon, Itaalia
– Valters Kinna, riikliku kampaania läbiviija, Green Liberty, Läti

Ettekannetele järgneb küsimuste ja vastuste voor. Üritus toimub inglise keeles.

Loe lisa: bankwatch.org/citizens-observatory

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!