Osalemine keskkonnaotsuste tegemises

2009-01-01 14:42:00

Koostasime selle juhendi inimeste jaoks, kes tahaksid osaleda kohalikus planeerimisprotsessis või rääkida kaasa mõne muu keskkonnaotsuse kujundamises. Keskkonna all peame silmas laiemat keskkonda kui puhtalt looduskeskkond, sest jätkusuutliku arengu mõistes koosneb keskkond majandus-, sotsiaal- ja looduskeskkonnast ning tasakaalust nende vahel.

Juhend on mõeldud just kohalikule elanikule, kes igapäevaselt ei puutu kokku ametnike, bürokraatia, dokumentide ja muu säärasega, kuid kel on ootamatult tekkinud vajadus sõna sekka öelda, sest kavandatavad otsused hakkavad mõjutama tema elukeskkonda.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank