Ohustatud Euroopa angerjas

2016-03-11 14:25:00

(Euroopa) angerjas, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) on äärmiselt ohustatud kalaliik. Samas võib teda sageli näha kalalettidel. Ühegi teise kalaliigi populatsiooni arvukuse langus ei ole võrreldav angerja omaga. 2015 aastal oli noorte angerjate ränne Põhjamerre 99% võrra madalam võrreldes 1960-ndate ja 1970-ndate aastatega. Selsamal põhjusel kutsuvad erialateadlased ja keskkonnaorganisatsioonid üles angerjapüüki täielikult lõpetama ja vähendama angerjate suremust põhjustavat inimtegevust, näiteks hüdroelektrijaamade mõju.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank