Arutelu “Mida toob tulevik Ida-Virumaa noorte perspektiivist?”

2021-12-06 09:03:12

10. detsembril viib Eesti Roheline Liikumine läbi arutelu Narva Soldino Gümnaasiumi 10. klassi õpilastega, kus otsitakse vastust küsimusele: millisena näevad noored oma tulevikku Ida-Virumaal?

Päeva raames on osalema oodatud 32 õpilast ning ühe klassitunni käigus saadakse rohkem teada teemadest nagu kliimaõiglus, õiglane üleminek ja arutlusele tulevad tulevikunägemused kliimakriisi kontekstis. Arutelule annab oma sisendi ka Fridays for Future Narva kliimaaktivist Oleg, kes tutvustab noortele aktivismiga seonduvaid eesmärke ja väljakutseid.

Ürituse peamiseks tulemiks on jagada teadmisi kliimaõiglusest, kliimamuutustest, kodanikuaktiivsusest ning välja selgitada, mida noored kliimaõiglusest arvavad oma tuleviku kontekstis Ida-Virumaal.

Üritus toimub eesti keeles. Arutelu viib läbi Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Maris Pedaja.

Lisainfo:
maris@roheline.ee

Kasutatud pilt: Pixabay/Goran H.


 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank