Skip to main content

Seminar 17.03: Kuidas arvestada kliimamõjudega? Kogemused, võimalused ja soovitused KOVidele ja vabaühendustele

2023-02-22 10:12:18

Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus kutsuvad 17. märtsil kell 13:30-15:30 Eesti Arhitektuurikeskusesse (Põhja pst 27a, Tallinn) seminarile kliimamõju hindamisest.

Seminaril võtame fookusesse eeskätt KOVide kliimamõju hindamise kogemused, võimalused ning soovitused neile. Küsimus ei ole ammu selles, kas kliimamuutus eksisteerib ning kas sel on mõjud, vaid selles, kuidas inimkond nendega hakkama saab. Hakkama saamise üheks aluseks on, et me enda tegevustes riigina, kohalikul tasandil, ka üksikisikuna kliimamõjuga arvestaksime. Kuidas seda aga teha? Teiste seas annab põhjalikke soovitusi Keskkonnaõiguse Keskus, kel on lõpusirgel vastav suunis. Suunis koondab nii rahvusvahelisi kui ka Eesti seniseid praktikaid ning selgitab, mida kliimamõjuna keskkonnamõju hindamise menetluses tuleks käsitleda ning kuidas kliimakaalutlusi otsuse tegemisel arvesse võtta. Suunis aitab mõista, millised võimalused ja piirangud on kliimamõju hindamiseks KMH ja KSH menetlustes.

Päevakava:
13:20 Kogunemine, tervituskohv
13:35 Kliimamuutus ja kliimamõjud. Velle Toll, Tartu Ülikooli kliimateadlane
13:50 Tallinna linna kogemus ja plaanid kliimamõjudega arvestamisel. Tuuli Veersalu, Tallinna Strateegiakeskus
14:10 KOVide tegevuste kooskõla energia- ja kliimakavade eesmärkidega: väljakutsed ja soovitused. Laura Remmelgas, Keskkonnaministeerium
14:30 Soovitused kliimamõjude hindamiseks KMHs ja KSHs ning nendega arvestamiseks kaalutlusotsustes. Soovituste koostajad Kaie Kriiska ja Triin Jäädmaa, Keskkonnaõiguse Keskus
14:50 Koostöövõimalused KOVidega. Kadi Kenk, Teeme Ära SA
15:10 Kokkuvõte

Sündmus on mõeldud KOVidele ning keskkonnaühendustele. Osalemiseks palume end kirja panna hiljemalt 13. märtsiks:

Ootame osalema! Rohkem infot kliimamõju hindamise kohta: k6k.ee/kliimamoju.

Üritust korraldavad Eestimaa Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus ning toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist projekti “Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel” raames.

Image by rawpixel.com on Freepik.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!