Skip to main content

Käsiraamat “Keskkonnasõbralike ürituste ja kokkusaamiste korraldamine Tartus”

2017-03-10 11:05:35

Tartus on 70 konverentsi ja seminari pidamise kohta kokku enam kui
8000 osaleja jaoks. Eesti suuruselt teise linnana on Tartu võõrustajaks
paljudele kokkusaamistele, millega kaasneb suur jookide ja toidu
tarbimine, transpordi- ja materjalikasutus ning jäätmeteke. Ühe inimese
kohta on kõik see kokkuvõttes oluline mõju keskkonnale. Teisalt on suured
kokkusaamised aga suurepärane võimalus keskkonnasäästlikku sõnumit
levitada ning säästlikku ressursikasutust järgides heaks eeskujuks olla.


Käesolev käsiraamat on abivahendiks kõigile, kes soovivad korraldada
10−100 osalejaga üritust just Tartu linnas või selle lähiümbruses.
See on kasulik teabeallikas nii kohalikele elanikele kui ka mujal elavale, kuid Tartus keskkonnasõbralikku üritust korraldada soovivale inimesele. Käsiraamatust võiksid enda jaoks sobivaid ideid leida nii riigiasutused, ettevõtted kui ka MTÜ-d, nii ametlike kui ka vähem ametlike kokkusaamiste korraldajad.


Käsiraamatu eesmärgiks on teha nähtavaks keskkonnasõbralike
korraldusmeetmete võimalused Tartu piirkonnas ning levitada ja kinnistada ideed ressursside kokkuhoiust ning jäätmetekke vähendamisest ürituste korraldamisel.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!