Skip to main content

Videoseeria: Igaühe permakultuur

2021-01-02 11:11:57

Permakultuur on inimasustuse ja põllumajanduse kavandamise viis, mis jäljendab looduses leiduvaid mustreid, hoiab elustiku mitmekesisust, taastoodab mulda, säilitab pärandkultuure ja palju muudki. Permakultuuriga on võimalik tegeleda kõigil, kes tunnevad tõmmet elurikkuse, looduskeskkonna taastamise, mõnusa mullalõhna ning enda kasvatatud toidu vastu. Kuidas täpselt, vaata juba lähemalt meie kolmest tutvustavast videost allpool.

Videosarja esimeses osas räägib Marian Nummert permakultuuri põhialustest ning olulisusest tänapäeva toidukasvatamises.

Permakultuur: miks ja kuidas? (Igaühe permakultuur 1/3)

Permakultuuri saab rakendada igal pool ja mitmel eri viisil. Videosarja teises osas astuvad üles kolm kana ning pisike toidusalu keset Tartu linna, külastame Tartu Maheaeda ning Emajõe aeda, ja loomulikult jagab teadmisi Mariani Permakultuur.

Permakultuur: Milline see välja näeb? (Igaühe permakultuur 2/3)

„Igaühe permakultuuri“ viimases osas räägime oma toidulaua rikastamisest metsikute taimedega, ise kasvatatud toidu säilitamisest ning ka sellest, et seemned on toidurikkuse alus. Õpetussõnu jagavad Mariani Permakultuur, Maret Allikas ja Kaire Raba.

Permakultuur: viljade nautimine (Igaühe permakultuur 3/3)

Lisalugemist:

Mariani Permakultuur: https://marianipermakultuur.ee/
Kesk-Rootsi tootlik permakultuur: http://www.ridgedalepermaculture.com
Geoff Lawton: https://www.geofflawtononline.com
No-dig gardening eestkõneleja Inglismaalt: https://charlesdowding.co.uk
Taimede toitumise ja mulla loomise info USAst: https://www.advancingecoag.com
Toidusalude teooria Inglismaalt: https://www.agroforestry.co.uk
Toby Hemenway, Gaia’ Garden autor USAst: https://tobyhemenway.com
Permaculture Women, Heather Jo Flores: https://www.permaculturewomen.com


Videod on valminud MTÜ Eesti Roheline Liikumine projekti “Growing together” raames, mida rahastavad Euroopa Liidu Erasmus+ programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!