ERL infokiri märts 2017

2017-03-04 08:59:11

• Mis toimus Eesti Rohelise Liikumise üldkoosolekul?
• Filmisoovitused Eesti Rohelise Liikumise üritustelt
• What do others think? Environmental issues from the
view of international students
• Osale • Põnevat lugemist, vaatamist

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank