Erakondade rohekompass

2023-02-21 08:20:08

Arengukoostöö Ümarlaua tellimusel ja Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel pandi koostöös Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja vabaühenduste kliimavõrgustikuga kokku 10 küsimust, mis saadeti Riigikokku kandideerivatele erakondadele. Küsimused puudutavad olulisemaid päevakajalisi teemasid energia- ja kliimapoliitikas, mis püsivad olulised ka lähiaastatel.

Koostöös Eesti ekspertidega nii vabaühendustest kui mujalt, on erakondade vastused analüüsitud ja hinnatud viiepalli süsteemis ning rohekompassi kokku kogutud. Selle kompassi abil on võimalik leida erakond, kes just Sinu keskkonnaalaseid vaateid edasi kannab. Tutvuda saab eraldi nii erakondade vastustega kui ka ekspertide hinnangutega. Lisaks saab vaadata küsimuste kaupa, milline erakond erinevatel teemadel kõige keskkonnasõbralikuma vastuse on andnud. Inspireerivat avastamist!

Kompassi saab avada siit:

Erakondade vastuseid hinnanud eksperdid:
Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fondi (ELF) kliimaekspert
Jarek Kurnitski, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor
Silver Sillak, Eesti Rohelise Liikumise (ERL) huvikaitseekspert kliima- ja energeetika valdkonnas
Hans Markus Kalmer, ELFi kliimaekspert
Tarmo Treimann, Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) tegevjuht
Kärt Vaarmari ja Triin Jäädmaa, Keskkonnaõiguse Keskuse juristid
Madis Vasser, ERLi liige ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktor
Maris Pedaja, ERLi huvikaitse ekspert õiglase ülemineku teemadel
Mari Jüssi, Transpordiameti jätkusuutliku transpordi ekspert

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank