Skip to main content

Elleni lugu

2017-03-03 09:07:57

Ellen on seda meelt, et inimesi tuleks enne ette teavitada nii uuringutest kui ka lõhkamistöödest (Ellen, umbes 65 aastane).

Ellen elab põlevkivikaevandusele väga lähedal. Ilusa korda tehtud maakividest vundamendil seisva hoone ja selle ümbruse alune on maa-aluseid põlevkivi kaevanduskäike täis. Ellen räägib, et umbes kolm aastat tagasi tegi kaevandus käigud ka otse nende maja alla. Praegu peaks maja nurgad toetuma kaevanduskäikude vahel olevatele läbikaevamata tervikutele. Ellen räägib, et enne kui kaevandustöödega peale hakati, mõõdeti ja vaadati kõik ehitised üle: „…kui kusagil midagi leidsid, siis noh ütlesid, et see on nagu valesti ehitatud… „

Kui kaevandus oma tegevuse õueala all lõpetas, siis pakuti, et tullakse ja tehakse uus ülevaatus, kuid Ellen ütleb, et tookord oli ta ise veel kaevanduses tööl ja oli vastanud, et temal ei ole aega ega võimalust tulla. Siis tuli aga kirjutada teatud dokumentidele alla, et ülevaatus ja pildistamine ei ole vajalik. Ellen räägib, et loobumine oli peamiselt seotud sellega, et kaevandust esindavad mehed tulid mitu korda õuele tööd tegema, uurima ja pildistama ilma, et nad isegi ka tere oleks öelnud või end tutvustanud.

Ellen ütleb, et õnneks praegu veel maapinna vajumisi kusagil näha ei ole. Kaevandamise perioodil oli aga kõige segavam maa alt kostuv lõhkamisheli. „…muidu on järk-järgult seda kõminat kuulda, aga siis käis üks pauh ja oligi…“. Pahaselt lausub Ellen: „Ega nad ei hoiatanud ka, et noh me nüüd tuleme…“ Ellen on seda meelt, et inimesi tuleks enne ette teavitada nii uuringutest kui ka lõhkamistöödest.

Praegu on igapäevast elu häirivaks teguriks kaevanduse ventilaatorite müra. „…No võitlesime ikka aastaid selle müraga, see oli nii õudne…“ ütleb Ellen. Tänaseks on paigaldatud ühele ventilaatorile müratõke, mis on veidi abiks.

Ellen oli varem ise kaevanduses tööl. Ta räägib, et enne majanduslangust oli ettevõte tööliste eest hoolitsenud preemiate ja kingitustega: „…Alguses olid ikka jah päris head summad jõuludeks.“ Hiljem, pärast majanduslangust ei ole olukord enam päris sama.

Põlevkivikaevandus on piirkonna probleeme tekitanud, kuid samas on inimesed sellest ka sõltuvad. Ellen jääb veidi mõttesse ja lausub: „…Aga jah, noh eks see ole inimestel just seepärast, et see töö, töö pärast. Töö pärast võib käega lüüa kõigele. Peaasi, et inimesel on tööd…“

Loo koostas Ederi Ojasoo (2017).

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!