Skip to main content

EL vajab tugevat äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi

2022-05-11 07:59:36

Üle 220 vabaühenduse ja ametiühingu, nende seas ka Eesti Roheline Liikumine, nõuavad Euroopa Liidult tugevamat äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi.

23. veebruaril 2022 avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse osas. See direktiiv võiks olla pöördeline samm edasi, et vähendada ettevõtete negatiivset mõju töötajatele, kogukondadele ja keskkonnale kogu maailmas. Vabaühendused ja ametiühingud üle kogu maailma tervitavad seda olulist ja kauaoodatud sammu, kuid ettepanek sisaldab ka olulisi puudusi, mis võivad selle eesmärgi saavutamist hoopis takistada.

Allakirjutanud inimõiguste, töö- ja keskkonnaorganisatsioonid ning võrgustikud kutsuvad Euroopa Parlamenti ja ELi liikmesriike üles tugevdama teksti kooskõlas sellega, mida kodanikud, töötajad ja kogukonnad, keda ettevõtete kuritarvitused kogu maailmas mõjutavad, on häälekalt ja avalikult nõudnud.

On hädavajalik, et direktiiv:

  • Parandaks ohvrite juurdepääsu õigusemõistmisele
  • Sõnastaks selgelt ja tugevalt ettevõtete kliimakohustused
  • Laiendaks keskkonnahoiu alaste kohustuste nimekirja
  • Hõlmaks rohkemaid äriühinguid, sh keskmise suurusega ettevõtteid sõltumata sektorist

Avalduses kirjeldame oma seisukohti ja ettepanekuid, kuidas tagada, et seadus hoiaks tõhusalt ära ettevõtete poolt inimõigustele, keskkonnale ja kliimale tekitatud kahju ning annaks ettevõtete kuritarvitamise ohvritele juurdepääsu tõhusale õiguskaitsele.

Täispikkuses pöördumise leiad siit:

Inglise keeles

Saksa keeles

Uudis European Council of Corporate Justice kodulehel.

Picture is from European Council of Corporate Justice webpage / Shutterstock.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!