Skip to main content

Avalik pöördumine Sõrve looduskaitseala kehtestamiseks

2023-02-14 07:48:45

Eesti keskkonnaühenduste, kohalike seltside ning kogukondade üleskutse Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallasele ja Vabariigi Valitsusele − teeme Sõrve looduskaitseala ära!

Oleme juba aastaid osalenud Sõrve looduskaitseala loomise ettevalmistamisel ning pöördume nüüd Vabariigi Valitsuse poole üleskutsega kehtestada Tallinna ümbritsevate metsade kaitseks riiklik looduskaitseala. Tegemist on ühe enim läbiuuritud loodusalaga Eestimaal: 2300 hektari suurune senini väga hästi säilinud mitmekesine metsamassiiv on oluline osa Tallinna ümbritsevast rohevõrgustikust.

Loodus pakub siin nii Harju maakonna kui ka Tallinna inimestele palju: võimalusi puhkamiseks, seene- ja marjaretkedeks, loodushariduseks, virgestuseks jm. loodusega seotud harivateks harrastusteks. Praegu on kaitseala kehtestamise asemel alternatiiviks samasse piirkonda uute kaevanduste rajamine, mis tükeldaks toimiva rohevõrgustiku ja hävitaks elurikkuse.

Vajalikud uuringud, avalikustamine ning avalikud arutelud kaitseala moodustamiseks on toimunud juba ligi kaks aastat tagasi ning eelnõu on Vabariigi Valitsusele esitatud. Puudu on vaid valitsuse kehtestamisotsus, et meie roheline pealinn ei jääks oaasiks keset kõrbe.

Loodame, et meie tänasel valitsusel jätkub jõudu ühiskonna ja keskkonna jaoks olulise küsimuse otsustamiseks veel enne Riigikogu valimisi. Teeme selle kaitseala lõpuks ära!

Allpool pöördumine täismahus:

Pärast põhjalikke uuringuid ja arutelusid on Keskkonnaministeerium ette valmistanud dokumentatsiooni Sõrve riikliku looduskaitseala loomiseks Muraste, Vääna ja Sõrve ümbruse looduse kaitseks. Siinsel pealinna ümbritseval viimasel terviklikul rohealal on esindatud pea kõik Eesti metsatüübid, vanimate siinsete metsade vanus küündib 150 aastani.

Ala on elupaigaks enam kui sajale ohustatud taime- ja loomaliigile, sealhulgas 24 kaitsealusele linnuliigile. Sõrve on oluline rohekoridor ja tuumala ka pea kõigile meie suurimetajatele. Liikide koguarvgi – enam kui 800 liiki −näitab väga kõrget elurikkust. Meie looduse sadu pärleid sisaldav ala omab olulist loodushariduslikku väärtust nii Harku ja Saue valdade kui ka Tallinna koolide jaoks. See on viimane terviklik ja hästi säilinud ning hoitud metsalaam pealinna külje all.

Piirkonnas, kus elab ligi pool Eesti elanikkonnast, on see loodusmassiiv suurepärane looduse tundma õppimise paik. Sama oluline on see veel säilinud terviklik metsavöö Tallinna linna „kopsude“ ja linnarahva puhkealana ning seene- ja marjamaana, aga ka kliimamuutuse tasandajana.

Täna on looduskaitseala alternatiiviks uute kaevandusalade rajamine, mis lõhuksid viimase suure rohevööndi lõplikult. Vaid valdade üldplaneeringutest ei piisa selle väärtusliku paiga hoidmiseks. Loodus vajab tagatist riikliku kaitseala näol. Sellise hulga elurikkuse säilimine Tallinna, Euroopa rohepealinna ümber on meie kõigi ühine ja ka seadustega seatud riiklik vastutus.

Teeme koos Vabariigi Valitsusega Sõrve looduskaitseala ära! Ümbritsevate valdade elanikud ja kogukonnad ning kodanikuühendused, tallinlased, kõik Eesti looduskaitsjad tänavad teid.

Pöördumisega on liitunud 46 organisatsiooni:

Katrin Krause, vallavanem, Harku Vallavalitsus
Urmas Tartes, esimees, Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjon
Kalev Sepp, esimees, Eesti Looduskaitse Selts
Oliver Kalda, esimees, Eesti Terioloogia Selts
Dagmar Hoder, juhatuse liige, Eesti Keskkonnahariduse Ühing
Tarmo Tüür, juhatuse esimees, SA Eestimaa Looduse Fond
Jaak-Albert Metsoja, juhatuse esimees, Eesti Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Aveliina Helm, juhatuse liige, Eesti Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Hannes Palang, president, Eesti Geograafia Selts
Aivar Ruukel, juhatuse liige, Eesti Loodusturismi Ühing
Tarmo Treimann, tegevjuht ja juhatuse liige, SA Keskonnaõiguse Keskus
Kaarel Võhandu, juhataja, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
Madis Vasser, juhatuse liige, MTÜ Eesti Roheline Liikumine
Lennart Lennuk, asepresident, Eesti Loodusuurijate Selts
Jüri Kaljundi, juhataja, Sihtasutus Koosloodus
Pelle Nuggis, juhatuse liige, Studio Viridis Loodusharidus
Arne Timm, juhatuse liige, MTÜ Loodusring
Jaan Riis, juhataja, Looduse omnibuss
Karl Joosep Põldsepp, president, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering
Ojar Kristal, juhataja, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex
Aarne Tuule, juhatuse liige, Kotkaklubi
Gennadi Skromnov, juhataja, Looduskalender
Janika Ruusmaa, juhatuse liige, Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Külli Jacobson, juhatuse liige, Tänu Loodusele MTÜ
Kalev Laast, juhatuse esimees, Keila Jahiselts
Lada Mehikas, juhataja, Nõmme Loodusmaja
Gea Järvela, juhatuse esimees, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
Ivo Lukk, juhatuse liige, Alasniidu Selts
Annely Ruusmann, juhatuse liige, Vääna Selts MTÜ
Ain Lillepalu, juhatuse esimees, Vääna-Jõesuu külaselts MTÜ
Madis Liiväär, juhatuse esimees, Ääsmäe Jahiselts
Kadi Alatalu, juhatuse liige, Nõmme Tee Selts
Sandra Urvak, juhatuse liige, Niilusoo MTÜ
Avo Sipelgas, juhatuse liige, Rannamõisa Külaselts
Kristiina Adamson, juhatuse liige, Suurupi MTÜ
Eve Tobias, juhatuse liige, Vääna-Jõesuu Külaselts
Kaire Jakobson, juhatuse liige, Sütiste Metsa Selts
Ahto Oja, külavanem, Ääsmäe Külakogu
Riina Georg, volitatud esindaja, MTÜ Roheline Pärnumaa
Val Rajasaar, juhatuse liige, Muraste Looduskool
Kaido Taberland, juhatuse liige, Tabasalu Looduspark
Kalev Konsa, juhatuse liige, Rannamõisa Laevaselts
Krista Kanniste, juhatuse liige, Tõlinõmme Loodusselts
Hillar Kukk, juhatuse liige, Vääna Jahiselts
Marit Meierau, juhatuse liige, Tuula Tutulus
Kairi Niinepuu-Mark, juhatuse liige, Lohusalu poolsaare Loodusselts
Urmas Kohver, juhatuse liige, MTÜ Vanamõisa Küla

Lisainfo:
Val Rajasaar, Studio Viridis Loodusharidus, rohevõrgustiku ekspert, tel.
5158379
Lauri Klein, maastikuökoloog, Sõrve LKA uuringute koondaruande koostaja,
tel. 5179668
Uudo Timm, zooloog, Sõrve LKA terioloogia osauuringu koostaja, tel. 5131389
Lennart Lennuk, Eesti Loodusuurijate Seltsi asepresident, tel. 56569916
Jaan Riis, geograaf, Looduse Omnibuss, tel. 56476297

Foto: Freepik, pvproductions

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!