Skip to main content

Allkirjasta ERLi petitsioon Ülemiste järve veevaru ja selle kvaliteedi tagamiseks

2020-05-14 15:08:00

Ülemiste järv varustab Eesti pealinna Tallinna ja selle lähiümbruse elanikke joogiveega. Vastavalt veedirektiivile on osa järvest kaitseala. Eesti veeseadust täiendati 2016. aasta lõpus sättega (§ 28 lõige 5_2), millega anti võimalus vähendada Ülemiste järve (ja teiste veevõtuks kasutatavate pinnaveekogude) sanitaarkaitseala ilma, et seejuures oleks tagatud kaasnevate mõjude hindamine ja leevendamine.

Kutsume üles allkirjastama petitsiooni, tagamaks Ülemiste järve majandamist veepoliitika raamdirektiivi eesmärkidega kooskõlastatult. ERLi esitatud petitsioon (esindajaks advokaat Eve Fink) on juba läbinud Euroopa Parlamendi filtrid (tunnustatud on selle olulisust) ja nüüd ametlikult parlamendi veebis üleval sellele toetuse kogumiseks. Petitsiooni peamine eesmärk on avaldada täiendavat survet selleks, et Euroopa Komisjon vaataks läbi meie kaebuse, mille tegime seoses Eesti-poolse veepoliitika raamdirektiivi nõuete eiramisega.

Petitsiooniga saab tutvuda ja seda allkirjastada siin.
Toetusallkirja andmiseks tuleb end registreerida ja selleks kulub paar minutit, mis on arusaadavalt ebamugav, kuid iga allkiri on mõeldud hea eesmärgi nimel. Registreerimise nõue on selleks, et Euroopa Parlament saaks veenduda, et tegemist on reaalse isiku, mitte robotiga. Petitsioonile toetust avaldanud isikute nimesid ei avaldata. Soovitame registreerimisel vältida täpitähti.

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!