Skip to main content

Aktiivsete Kodanike Fondi tegevustoetus

2022. ja 2023. aastal toetab Eesti Rohelise Liikumise tööd ning tegevusvõimekuse tõstmist Aktiivsete Kodanike Fond Eestis.

Lisaks jooksvatele- ning palgakuludele võimaldab ACFi toetus ERLil laiendada huvikaitsetööd ettevõtete vastutuse alal, algatada koostöö kaevandamise ökoloogilise mõju hindamiseks teadusasutuste, mõjutatud kogukondade ning keskkonnaorganisatsioonide vahel, ning tõhustada finantsilist vastupidavust.

Tegevtoetuse kasutamisel lähtume ERLi 2022.-2023.a strateegiast.


In 2022 and 2023, the Estonian Green Movement will be supported by the Active citizens fund in Estonia.

In addition to operational and salary costs, the ACF’s support will enable us to expand ours advocacy work on corporate accountability, initiate cooperation between research institutions, affected communities and environmental organisations to assess the ecological impacts of mining; and enhance our financial resilience.

The operating grant is used in line with Estonian Green Movement’s strategy for years 2022-2023.