Skip to main content

22 mai: ERL-i üldkoosolek

2021-05-05 09:16:47

Lugupeetud Eesti Rohelise Liikumise liige!

Ettevaatusprintsiibist lähtuvalt otsustasime ka sel aastal korraldada ERL-i üldkoosoleku läbi Zoomi keskkonna.
ERL-i veebipõhine üldkoosolek toimub laupäeval, 22. mail 2020 kell 11:00-13:00, oodatud on kõik Eesti Rohelise Liikumise liikmed. Koosolekul osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida – osalemissoov saada info@roheline.ee.

Peale registreerimist saadetakse osalejale meil koos koosoleku lingi ning muu vajaliku informatsiooniga.
Koosolekuga saab liituda nii arvutis kui nutitelefonis, Zoom rakenduse allalaadimine eelnevalt ei ole vajalik, kuid teeb asja lihtsamaks ning kiiremaks. Täpsemad juhised Zoomi kasutamiseks on manuses.

Üldkoosoleku päevakord:
11:00 – Üldkoosoleku avamine ja tervitused
11:05 – Ülevaade ERL-i 2020. aastast, juhatuse tegevusest ning 2021. aasta arengusuundadest
11:15 – Põhikirja muudatuste arutelu ning hääletus
11:45 – ERL-i uue programmi tutvustus ning kinnitamine
12:10 – Majandusaasta aruande kinnitamine
12:25 – ERL-i juhatuse 2020/2021 kandidaatide sõnavõtt
12:40 – Uue juhatuse valimine
12:45 – Tulemuste väljakuulutamine
12:50 – Muud teemad
13:00 – Üldkoosoleku lõpetamine

NB! Kavas võib toimuda muudatusi.
Et veebi-üldkoosolek osalejaid liigselt ära ei väsitaks, üritame kasutada aega efektiivselt ning pikki ettekandeid ei pea. Palume kõigil osalejatel tutvuda põhikirja muudatusettepanekute ning majandusaasta aruandega juba eelnevalt, dokumendid saate registreerimise järgselt.

Hääletamine toimub sarnaselt eelmisele aastale Google Formsi põhjal, tulemusi näeb ERL-i tegevjuht Marilin Eessalu ning tulemuste õigsust kontrollib erapooletult pikaaegne juhatuse liige Peep Mardiste.

Kui Sul ei ole võimalik üldkoosolekust osa võtta, siis võid volitada end esindama ühe ERL-i liikme, kes saab kokku esindada volikirjade alusel kuni kümmet ERL-i liiget.

Kohtumiseni üldkoosolekul!

 

Jaga postitust ja levita rohelist sõnumit!