Eesti lood

Eesti lood keskkonnamuutustest

Oled külaline MTÜ Eesti Roheline Liikumine projekti „Eesti lood keskkonnamuutustest“ kodulehel. Tulevikus leiad siit lugusid ja pildimaterjali põlevkivi kaevandusaladel elavate inimeste elust. Et aga koduleht huvitavam oleks, kutsume üles kaevandusaladel elavaid inimesi andma endast märku, kui on huvi ja soovi meiega jagada oma mõtteid, tundeid ja mälestusi vms. seoses oma kodukohaga.

Miks me seda teeme?

Rääkides keskkonna- ja kliimamuutustest tuuakse sageli näiteid globaalselt tuntud kriisipiirkondadest, kuid vähe räägitakse keskkonnamuutuste mõjust Eesti enda elanikele. Tihti on see teema ka aktuaalne vaid vahetult peale muutuste ilmnemist. Selleks, et teadmine kohalikest keskkonnateemadest ühiskonnas püsiks, on vaja neist pidevalt märku anda.

Tegemist on Arengukoostöö Ümarlaua poolt rahastatava pilootprojektiga, et luua veebileht keskkonnamuutuste mõjude näidetest Eestis erinevate ÜRO kestlike arengueesmärkide tutvustamiseks.

Miks just lood?

Selleks et ühiskonnas muutuseid ellu viia ja teha häid asju, on vaja liigutada suurt hulka inimesi. Loo jutustamine on mõjuvõimas vahend, et viia idee suure hulga inimesteni. On lugusid, mille jagamine muudab maailma ja meid ümbritsevaid inimesi. Lood hõlmavad inimeste isiklikke ja personaalseid emotsioone. Reageerimine lugudele on erinev sellest, kuidas reageeritakse faktidele ning statistikale. 

Miks põlevkivikaevandusalad?

Eesti üheks väärtuslikumaks maavaraks on põlevkivi. Kahjuks selle kaevandamine aga muudab ka meie elukeskkonda. See mõjutab näiteks piirkonna joogivee kvaliteeti, õhusaastet, müra, vibratsiooni ja elanike tervist. Sageli räägitakse vaid kaevandamise negatiivsest mõjust. Kuid kuidas näib see kohalikele inimestele? Mida nad arvavad ja tunnevad seoses oma kodukohaga, mille all toimub kaevandustöö? Milline on nende elu?

Kui sa oled ise nõus või tunned kedagi, kes võiks olla huvitatud jagama meiega oma mõtteid oma elust, palun anna teada e-posti aadressile ederi.ojasoogmail.com või telefonile 56636264.

 

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo

Eesti Rohelise Liikumise projektikoordinaator

ederi.ojasoogmail.com

+372 56 636 264

 

Õige pea tekib sellele lehele fotokogu Ida-Virumaal elavatest inimestest ja nende mõtted oma kodukohast.

Ida-Virumaa

Põlevkivi kaevandamine muudab looduskeskkonda. On inimesi, kelle kodu asub kaevandusalade mõjualas. Mida nad sellest arvavad?