School of Sustainable Communities

“School of Sustainable Communities” on ideeline järg lõppenud projektile “School of Sustainability”, mille eesmärk oli levitada teadmisi ja kriitilist mõtlemist vaesuse, õigluse, meid ümbritseva süsteemi (majanduslik, sotsiaalne, keskkond) ja jätkusuutlike eluviiside teemal ning seda kõike erinevate publikut ja kogukonda kaasavate meetodite abil. Projektis osalenud keskkonnaorganisatsioonid (Eesti Roheline Liikumine/FoEE, Friends of the Eart Latvia, Friand of the Earth Sweden), kes kõik kuuluvad ka katuseorganisatsiooni Friends of the Earth alla, võtavad sel korral ise teadmiste jagaja rolli ning annavad edasi seda, mida omandasid kolm aastat väldanud SofSi projekti raames. 

Käimasolevas projektis “School of Sustainable Communities” keskendutakse kogukonnaliikumiste edendamisele ja nende jätkusuutlikule arengule Eestis, Lätis, Rootsis – ja seda just eelkõige mitteformaalsete ja kaasavate õppemeetodite edasi admise abil kogukonnaliikumise võtmeisikutele. Eestis tehakse koostööd Elava Tartu liikumisega, Rootsis Gothenburgi kogukonnaga ning Lätis mahetoiduvõrgustikuga.

Projekti eesmärgid:

1. Osalejad omandavad mitteformaalseid õppemeetodeid kasutades uusi kogemusi ja oskuseid, mis on kogukonnatöös olulised parendades toimetulekut väljakutsetega, millega kogukonnaliikumised tihtipeale silmitsi seisma peavad.  

2. Kaasatud organisatsioonid loovad koostöövõrgustiku, mis johtub nii Eestis, Lätis kui ka Rootsis kogukonnategevuse arendamisel ühtsetest põhimõtetest. Koostöö püstitamine on aluseks ka Nordplus Adult programmis edasiste projektide kirjutamisel ja nende üheskoos läbiviimisel tugevdades seeläbi aina järjepidevamat koostööd.

3. Piirkondlikul tasandil tegeleb projekt mitmete olulisemate piiriüleste keskkonnaprobleemidega luues tugevamaid kogukondi, kes keskenduks keskkonnaküsimustele.

Töötoad:

1. November 2018: ‘Introduction to informal educational methods’, Eesti
2. Märts 2019 – ‘Training for trainers’, Rootsi
3. Juuli 2019 – ‘Dragon Dreaming process’, Läti
4. November 2019 – ‘Sustainable activism, based on the framework of Peace Education’, Eesti

Töötubade vahelisel perioodil toimub töö kohaliku kogukonnaga ning omandatud oskuste praktikas katsetamine.

Projekti toetab

Nordplus Adult programm

Projektijuht

Kai Allikas

Projekti kestus

2015-2018

  • MTÜ Eesti Roheline Liikumine 

    Tiigi 8–24, 51003 Tartu 
    +372 5645 4459
    info@roheline.ee

Reg kood: 80001670 

Arvelduskontod:
EE322200221011415405 Swedbank
EE941010102051999003 SEB

Liitu Eesti keskkonna heaks meie üle 1000 liikmega!