Uudised

Riigiasutuse tegevusetus takistab Tallinna elanike joogivee kaitset

15:00 26. veebruar 2019

Eesti Roheline Liikumine (ERL) saatis 25. veebruaril, Keskkonnaministeeriumile märgukirja, milles juhib tähelepanu Maa-ameti põhjendamatule viivitamisele Ülemiste järve kaitsel.

 

Probleemi tuumaks on, et Eesti põhikaardile märgitud Ülemiste järve piir pole juba 1990-ndate aastate algusest vastanud järve tegelikule asukohale looduses. Samas sõltuvad sellest, kuhu on märgitud järve piir kaardil, mitmed järve ja selles leiduva joogivee kaitseks kehtestatud piirangud, nt ehituskeeluvöönd ja veekaitsevöönd. Maa-amet on olnud probleemist teadlik vähemalt 2012. aastast, ent pole sellest hoolimata põhikaarti parandanud (vt ekspertiis lk 15).

„Esmapilgul võib tegemist olla formaalse probleemiga, ent tegelikult sõltub põhikaardile märgitust see, kuivõrd hästi on kaitstud enam kui 400 000 inimese igapäevane joogivesi,“ rõhutab Marian Hiire, ERL juhatuse liige. „Eriti kriitiline on olukord järve idakaldal, kus järv ulatub kaardile märgitust kaugemale, st põhikaardist lähtuvad kaitsevööndid on tegelikkuses väiksemad kui nad olema peaks. See ohustab järvevee kvaliteeti ning muudab vee puhastamise tarbijatele kulukamaks,“ lisas Hiire.

Maa-amet on senistele ERL pöördumistele vastanud, et kuigi järve asukoht põhikaardil ei vasta tõepoolest tegelikkusele, puuduvad täna vajalikud andmed, mille alusel kaarti uuendada. See väide ei vasta tõele. Ülemiste järve veetaset kontrollib ja reguleerib AS Tallinna Vesi, seetõttu on olemas detailsed andmed järve kõrguse kohta erinevatel aegadel (nt lisa 1, 2, 3, 4). Kõrvutades neid andmeid viimastel aastakümnetel tehtud aerofotode ajastusega, leidub mitmeid aerofotosid, millel kujutatud järvepiir on esinduslik, st vastab sellele, milline see tavapäraselt looduses on.

Põhikaardi uuendamine lähimate kuude jooksul on oluline, kuna juba 1. oktoobril jõustub uus veeseadus, mille kohaselt hakatakse ka joogivee kaitseks mõeldud sanitaarkaitseala ulatust arvestama mitte tegelikust veepiirist, vaid põhikaardile kantud veekogu piirist. Seega tähendaks seaduse jõustumine eelnevalt põhikaarti uuendamata konkreetset ohtu tallinlaste joogiveele.

Loe ERLi pöördumist siit.

Rohkem infot:

Marian Hiire, marianroheline.ee, 5260906